Visionbloggen

Inlägg gjorda i maj, 2012

Vem vet bäst?

Återigen har jag suttit där – i situationen och funderat varför någon inte gör det jag tycker de borde göra. Och jag inte förstår varför. Jag ser ju så tydligt vad det är som behöver göras. Varför gör dom det inte? Och så – får man tänka efter en sväng. JAG får tänka efter en […]

Kategori:

Positiv respons på Visions lagförslag mot mobbning!

Idag presenterade vi lagförslaget på ett riksdagsseminarie. Salen var full och responsen positiv till att Vision kommit med ett konkret förslag på en lagtext. Flera riksdagsmän från olika partier ställde sig positiv till vårt konkreta förslag. En feedback vi fick var ett tack till Vision för att vi bidragit med en så konkret materia som […]

Vi närmar oss avslut!

Kanske är vi snart klara med avtalen för 2012 inom KFS. Under förra veckans förhandlingar tog vi ytterligare några steg mot avslut inom de flesta branschavtalen. KFS har lämnat vad de anser vara ett slutbud och vi ska komma med svar den här veckan.  Det är många organisationer inblandade och om vi kommer att vara […]

Kategori:

Vi vill ha en lag mot mobbing, nu!

Det finns en fallucka i svensk lagstiftning. I den falluckan ramlar den som är i negativ minoritet, underläge, på sin arbetsplats. När vi går i skolan får vi lära oss att mobbning är något så i grunden vedervärdigt och fel. Ett smutsigt och ovärdigt sätt att behandla varandra. Skolan har ett ansvar i att se […]

Kategori:

Avtalsrörelsen med Svenska kyrkan IV

Tisdag den 15 maj hade Vision samlat sin avtalsgrupp inför det som vi trodde skulle bli de avslutande förhandlingarna med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, SKAO. Tyvärr avbröt SKAO förhandlingarna på tisdagskvällen med hänvisning till att man hade uttömt sitt förhandlingsmandat. Sedan har nya förhandlingar ägt rum och Vision har fått hyggliga lösningar på våra frågor. Några […]

Kategori:

Tystnaden på jobbet

Som verksamhetschef för ett fackförbund har jag ombudsmän som rör sig på över 900 arbetsplatser i Sydöstra Sverige. Både privata och offentliga. Från lilla behandlingshemmet till stora landstinget. Och trenden syns överallt. Tystnaden på jobbet breder ut sig. Mer än tidigare. Personalen tystnar. Taket blir lägre och lägre och det är ett hårdnande klimat som […]

Kategori:

Reflektioner om ett avtal

Så blev då avtalet påskrivet till slut med SKL. Ganska exakt 5 månader efter att vi överlämnade våra yrkanden till SKL så gick vi med hjälp av medlare i mål. Avtalet är på 11 månader, går ut den sista mars 2013, och ger Visions medlemmar ett garanterat lägsta utfall på 2,6%. Annika Strandhäll kommenterar avtalet […]

Kategori:

Fortfarande långt till ett jämställd arbetsliv

I dag träffas vi igen i Bryssel med de europeiska arbetsgivare i den sociala dialog kommitté för kommuner och regioner. Det är den fjärde workshopen i vårt gemensamma projekt om ”The Future of the Workplace”. Den handlar om jämställdhet, mångfall och icke-diskriminering. Diskriminering är aldrig OK, inte heller i kristider. Just nu ser vi att jämställdhetsfrågan […]

Kategori:

Avtalsrörelsen med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO)

Avtalsförhandlingarna med SKAO pågick igår till sent utan att parterna lyckades träffa någon överenskommelse om lön och anställningsvillkoren. Nuvarande avtal gick ut sista april. Förhandlingarna kommer att återupptas efter helgerna den 22 maj. Visions förhoppning är att vi då ska kunna träffa en överenskommelse som gäller från och med 1 maj 2012.

Kategori:

Avtalsförhandlingarna med Arbetsgivaralliansen Utbildning Folkbildning

Sedan i februari har Vision, Akademikerförbunden, Kommunal och Lärarnas samverkansråd förhandlat med Arbetsgivaralliansen om nytt lön och anställningsavtal. Nuvarande avtal gick ut den 30 april. Den 24 april hade parterna förhandlat fram ett avtal som Vision tillsammans med Akademikerförbunden och Kommunal preliminärt har accepterat. Lärarnas samverkansråd har däremot meddelat att man inte kan teckna avtal […]

Kategori:
12