Visionbloggen

Inlägg gjorda i oktober, 2012

Medlemsrekrytering i Botswana

För tillfället befinner jag mig i Botswana och deltar på en utvärdering av det samarbetsprojekt som Vision deltagit i sedan 2010. Med mig har jag Jasper Goss som arbetar som projektansvarig på Visions internationella organisation PSI (Public Services International) och Virginia Setshedi som arbetar som projektkoordinator på PSI:s kontor i Johannesburg. Tre förbund inom offentlig […]

På väg till Bryssel

På väg till Bryssel för att delta i ett möte i EPSU ekonom nätverk. På dagordningen är diskussion av en rad rapporten från bland annat IMF som påpekar konsekvenserna av åtstramningspolitiken på utvecklingen i tillväxten och BNP. På dagordningen är också en uppdatering av den senaste ekonomiska utveckling i EU, om trycket på löner och […]

Kategori:

Rekommunalisering eller in-sourcing

Pratade idag med en engelsk kollega från GMB – Britain’s General Union. Vi deltar i ett möte i EPSU i fortsättningen av gårdagens sociala dialog konferens om ”The Future of the Workplace”. Gary som han heter kommer från London, från ett av stadsdelråden. Tillsammans med ett par fackliga kollegor blev han valt in i stadsdelsrådet […]

Kategori:

Framtidens arbetsplatser – när blir det framtid?

Vår europeiska branschorganisation EPSU och de kommunala arbetsgivarna på EU nivå i CEMR har det senaste året genomfört ett gemensamt projekt under rubriken ”Framtidens arbetsplatser: säkra kvalitetsjobb och moderna och hållbara arbetsplatser i kommuner och regioner”. I projektet har vi under året har workshopen om finansieringen av kommuner och landstingen/regioner, om rekrytering och bibehållande av […]

Kategori:

Kul med verksamhetsplanering!

Verksamhetsplanering! Nu är det dags igen! Att försöka se in i framtiden samtidigt som man drar kloka slutsatser av verksamhet som varit. Det går ju egentligen inte. För ingen vet vad som händer imorgon. Men utifrån slutledningsförmåga och erfarenhet vet vi att världen oftast inte förändras från en dag till en annan. Och om den […]

Kategori:

På besök i krisens Island

Jag är med som gäst på BSRB:s kongress som äger rum i dagarna 10 till 12 oktober. BSRB är en av tre centralorganisationer i Island och motsvarar TCO. Men samtidig är BSRB också Visions systerförbund och har varit med i det nordiska samarbetet inom ramen för NTR (Nordisk tjänstemanna Rådet) i många år. Särskilt två […]

Kategori:

Gör något – stöd våra fackliga kollegor i Turkiet

Den 13 februari 2012 häktades 15 kvinnliga fackliga företrädare i Turkiet. Kvinnornas brott var att planera aktiviteter i samband med den internationella kvinnodagen, 8 mars. Därefter har sex av dem frigivits, men de ni övriga är fortfarande fängslade. Det är de tillsammans med många andra fackliga företrädare. Åtminstone 69 personer är häktade, åtalade för olika […]

Kategori: