Visionbloggen

Inlägg gjorda i april, 2013

Fackliga framtidsfrågor i Latinamerika

Befinner mig på en workshop med fackliga företrädare från Paraguay, Uruguay, Chile och Argentina. Syftet med workshopen är att gemensamt få ihop en projektansökan för den kommande treårsperioden. Ansökan lämnas sedan in till LO-TCO Biståndsnämnd www.lotcobistand.org. De senaste tre åren har Vision varit med i detta projekt i Södra Latinamerika. I projektet deltar dels förbund från […]

Kategori:

En turkisk mardröm

Fackliga företrädare i Turkiet riskera inte bara fängelse, trakasseri, åtal för medlemskap av illegala organisationer, att förlora jobbet och mycket annat. De står också inför ett hot om att förlora rätten till att förhandla kollektivt på medlemmarnas vägnar och teckna kollektivavtal. Rätten till att organisera sig och fackföreningarna är starkt reglerat. Lagstiftning reglerar i minsta […]

Kategori:

Vi vill ha ditt namn och behöver din röst

Om du inte redan har skrivit under så gå in på www.right2water.se och gör det nu. Visions europeiska branschorganisation EPSU har sedan hösten haft gång i en vattenkampanj, där målet är att samla in en miljon underskrifter i de 27 EU länder. Kampanjen har stor framgång, särskilt i Tyskland där man redan har samlat in […]

Kategori:

Avtalsrörelsen med Svenska kyrkan

Efter ett förhandlingsuppehåll under slutskedet av förhandlingarna med Sveriges kommuner och landsting tar vi nu nya tag. I förra veckan återupptogs förhandlingarna med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Under denna vecka och nästa träffar vi vår motpart ungefär varannan dag. Svenska Kyrkan står inför ett generationsskifte och behöver skaffa sig fördel i konkurrensen om ny arbetskraft. Detta […]

Kategori:

En dag i en turkisk domstol

Det är en farsartad upplevelse att sitta i en turkisk domstol där de åtalade är fackliga företrädare. Närvarade igår vid en domstolsprövning, där 22 fackliga förtroendevalda, här ibland också ordföranden KESK, en av centralorganisationerna i Turkiet, stod anklagade för att vara medlemmar av en illegal terrororganisation. Totalt 134 ledare på olika nivån i KESK är […]

Kategori:

Nytt avtal – nya utsikter

Nu har vi fått ett nytt avtal. För mig finns ett dominerande strategiskt syfte. Det är att vi nu kan frigöra oss från industrins löneökningstakt. Industrinormen som gällt för lönebildningen i Sverige allt sedan 1997 har visserligen bidragit till höjda reallöner under en räcka av år, men den har också cementerat de felaktiga löneskillnaderna mellan […]

Kategori:

Att kunna se var medarbetarna är…

Teknikutvecklingen går fort, och möjligheterna som öppnar sig ter sig oändliga. Vi har appar till det mesta, och är uppkopplade och har koll på både det ena och andra. Mina medarbetare använder mobilen till allt från att rekrytera medlemmar till att kolla GPSen. En tråkig kväll på ett hotellrum kan en film kollas, eller så […]

Kategori:

Förhandlingarna fortsätter måndag kväll

Vi har haft täta möten med SKL under hela måndagen, gällande både löneavtalet och de allmänna villkoren. Under dagen har vi gjort några framsteg som gör att vi tycker att vi på ett bra sätt lyckats framföra våra behov av åtgärder för att utveckla den lokala tillämpningen av lönesystemet. Det känns som att SKL har […]

Kategori:

Löneavtalet – Interna resonemang under söndagen

Lördagens förhandlingar med SKL om innehåll och innebörd i löneavtalet  var framåtsyftande och förde med sig en hel del ganska intressanta saker som vi behöver diskutera internt i förbundet; i styrelsen och i avtalsgruppen samt med vår samarbetspartner, SSR. Syftet med våra resonemang är att bestämma hur vi ska gå vidare i arbetet med SKL. Vårt främsta […]

Kategori:

Förhandlingarna fortsätter under lördagen

Nu är det lördag och förhandlingarna fortsätter med täta kontakter. Vi lägger i dag störst koncentration på löneavtalet. Vi vill försöka få till stånd ett målinriktat partsgemensamt arbete för att utveckla de lokala lönesättningsprocesserna. Vårt fråmsta syfte är att våra medlemmar ska känna att lönesamtalet har bra kvalitet och medlemmen haft inflytande över sin egen […]

Kategori:
12