Visionbloggen

Inlägg gjorda i april, 2013

Ökat tryck i förhandlingarna

Nu är takten i förhandlingarna ganska hög. Träffarna avlöser varandra torsdag och fredag. Avtalet inom industrin har lossat våra förtöjningar och både vi och arbetsgivarna satsar på ett nytt avtal så fort det kan vara möjligt. För vår del har vi alltjämt fokus på att förbättra den lokala tillämpningen av löneavtalet, på jour- och beredskapsfrågorna […]

Kategori:

Långt avtal i industrin – Bra!

Så fick industrin ett nytt avtal med några inslag som är bra även för oss: en sjätte månad med föräldrapenningtillägg, en delpensionslösning, och allra bäst, ett långt, treårigt, avtal. Vi behöver nu i några år jobba enträget och konsekvent för att förbättra tillämpningen av vårt lönesystem och höja kvaiteten i lönesamtalet. Varje individ ska få sin […]

Kategori:
12