Visionbloggen

Inlägg gjorda i september, 2013

Flykten från socialtjänsten vann stipendium

”Socialtjänsten som organisation inte är en dålig myndighet eller arbetsplats i sig, utan att andra faktorer såsom en alltför hög arbetsbelastning inverkar på de anställdas möjlighet att trivas. Det kan även påverka de anställdas möjlighet att utföra ett arbete som man kan vara tillfreds med.” Ovanstående är ett citat från Malin Kivisrand och Johanna Johansson […]

Kategori:

Mod att planera

För fjärde året i rad presenterar Vision Socialchefsrapporten som denna gång har fått titeln Mod att planera. Titeln kan tyckas torr men fångar in konflikten som landets socialchefer dagligen brottas med. Socialtjänstens stora utmaningar som att få ihop budgetramar, att klara personalförsörjning och samtidigt upprätthålla kvaliteten i verksamheten gentemot medborgarna, kräver tid för planering.  Undersökningen […]

Kategori:

Det gäller (arbets)livet!

Jag var på utbildning med ALNA. Och jag blev så glad över det budskap de förmedlade! De första utbildningarna jag gick inom området missbruk i arbetslivet var för 15-20 år sedan. Då var det konfrontationsmöten och erkännanden och hela livssituationen som skulle granskas av chefen. Nu är det något helt annat. ALNAS budskap handlar om […]

Kategori:

Vision skapar debatt

Är i Sofia, Bulgarien, tillsammans med Anders Hammarbäck och deltar i ett EPSU seminarium om ”Key trends in Social Services in Europe and the future of trade unions”. Seminariet handlar primärt om kollektivförhandlingar och rekrytering. EPSU ville att vi skulle inleda om hur det är Sverige – den svenska modellen, kollektivavtalen och hur vi jobbar […]

Kategori:

Vi vill påverka den europeiska agendan

Förste resan efter sommarsemestern gick till Helsinki, till möte med nordiska kollegor för att dryfta hur vi från Norden kan påverka de politiska besluten som skal tas på EPSU:s kongress. EPSU – Visions europeiska branschorganisation som organiserar offentligt anställdas förbund i Europa – har kongress i maj nästa år. EPSU har kongress varje femte år […]

Kategori: