Visionbloggen

Inlägg gjorda i april, 2014

Inte alla får gå med!

I morgon är det Första Maj och det firas traditionellt med demonstrationer världen över. Men i en del länder är den antingen förbjudit eller förbundit med stor risk att delta. Under morgondagen kommer vi att se bilder från demonstrationer som attackeras av kravallerpolisen med häktningar, skadade och kanske även döda till följ. Ett av de […]

Kategori:

7 minuter i kunskapens tjänst

Tiden flyr, sägs det och skrämmande ofta är det sant. Strax före påsk fick Vision chansen att tala inför socialutskottet i riksdagen. Temat var Socialtjänstens arbete med barn som far illa. Under de sju minuterna som stod till förfogande talade Vision om socialsekreterares tuffa arbetssituation. I dag publicerar Vision den kunskapsöversikt som låg till grund […]

Kategori:

Handelsavtal – jag orkar inte!

Jag tror det flesta har det som jag – när samtalen handlar om på handel och frihandelsavtal så orkar jag inte riktigt följa med. Det är för komplicerat, främmande och inte särskilt upphetsande. Likväl blir det en allt hetare fråga, vilket ju kan känns motsägelsefullt. Det beror på flera saker. Dels att fokus flyttas från […]

Kategori:

Att vara chef när drevet går

Så har jag varit med om detta. Det som våra pressansvariga lärt oss, och som vi försökt lära ut till bland annat chefer som är medlemmar i Vision. Hur gör man när drevet går? Och jag kan bara säga att drevet går när man minst anar det. Hur väl man än planerat, gjort riskanalyser, funderat […]

Kategori:

Mindretalet skall skyddas!

Att skydda och säkra att mindretalet har möjlighet för att påverka och få inflytande är en stark tradition och kultur i facket i Italien. Oavsett om mindretalet är stort eller litet så skall de representeras i ledningen av FP CGIL, Visions systerförbund i Italien och vems kongress jag nys deltog i. Mindretalet som man som […]

Kategori:

Om Vision skulle förlora sin förhandlingsrätt?

Ja, vad skulle så hände? Hur ville våra främsta förtroendevalde reagera, hur skulle medlemmarna reagera? Och medborgarna? Om de skulle reagera överhuvud taget? Men nu vill de flesta säkert säga att det aldrig skulle kunna hända. Men det trodde de offentligt anställda i Italien för ett par år sedan inte heller. Med det är verklighet […]

Kategori:

Akut behov av chefer inom äldreomsorgen

Under de närmaste åren kommer omkring 2.000 nya chefer att behöva rekryteras till äldreomsorgen. Ett närvarande ledarskap förutsätter ett hanterbart antal underställda. Motsatsen blir ett ledarskap på distans med frustration för alla inblandade. Risken för personalomsättning ökar bland såväl chefer som omsorgspersonal. De yttersta förlorarna är de hundratusentals äldre och deras anhöriga som dagligen är […]

Kategori: