Visionbloggen

Inlägg gjorda i juli, 2014

Varför driver Vision så få diskrimineringsmål om HBTQ?

  Jag har ställt den frågan till mig själv och jag har fått den från andra. Jag har grubblat en hel del på det och kommit fram till att jag inte vet. Men att jag gärna skulle vilja ha hjälp att förstå. Hos mig, som jurist på Vision, hamnar de ärenden som våra företrädare inte […]

Kategori:

Är det ett problem att ta in bemanningspersonal istället för någon med företrädesrätt?

Regeringen har låtit utreda om det är ett förekommande problem på arbetsmarknaden att arbetsgivare ”rundar” LAS och istället anlitar bemanningspersonal När regeringen tillsätter en utredning som har med arbetsrättsliga frågor att göra, så får TCO ofta ingå i utredningens referensgrupp för att kunna påverka och bidra. Vision får i sin tur möjlighet att bidra och […]

Kategori:

Almedalen stänger ned – Visions arbete för ett öppet arbetsliv fortsätter

Efter fem dagar av möten, manifestationer, samtal, paneldebatter och intryck snurrar tankarna åt många håll, men de kretsar särskilt kring tre områden. Digitaliseringen Allt som kan bli digitalt kommer att bli digitalt, spridas och därmed bli tillgängligt för väldigt många. Det gäller musik, böcker, idéer och en stor del av vår yrkeskunskap. Ny teknik kommer […]

Kategori:

Välfärdens utmaningar

Efter tre dagar i Almedalen surrar huvudet av tankar och intryck. Jag har varit på flera bra seminarier där man pratat om välfärdens utmaningar. De är många. Finansieringen, demografin, åldersstrukturer i kommuner, problem för utflyttningskommuner men också för inflyttningskommuner. Några ytterligare perspektiv har Vision valt att lyfta fram i några seminarier. Det gäller hur välfärden […]

Kategori:

Vision står upp för de mänskliga rättigheterna – På Almedalen och resten av året!

Befinner mig i Almedalen och kan återigen konstatera hur viktigt det är för oss i den fackliga rörelsen att stå upp för de mänskliga rättigheterna. På många sätt hänger arbetet med jämställdhet, antirasism och HBTQ-frågorna ihop och inte sällan är det samma personer uttrycker åsikter som fullständigt går på tvärs mot tanken om allas lika värde. Igår […]

Kategori: