Visionbloggen

Inlägg gjorda i oktober, 2014

Vision vinner mål om chefstillsättning i Arbetsdomstolen

  Arbetsgivaren gjorde fel som inte MBL-förhandlade chefstillsättningen en gång till när man beslöt att inte följa den överenskommelse som gjorts med facken. Arbetsgivaren får betala 40 000 kr till vardera Vision och Kyrkans akademikerförbund och dessutom våra rättegångskostnader   Vad har hänt? Ett pastorat skulle anställa en ny kyrkoherde och hade ett förslag inför […]

Kategori:

Gladare måndagar – också i socialt arbete

Mötet med människor, omväxlingen och kollegorna är återkommande kommentarer om trivselfaktorer inom socialt arbete. Till det kan läggas vikten av att få ägna sitt yrkesliv åt något meningsfullt, att vara en del i vårt gemensamma välfärdsbygge. Baksidan är den sorg som samma personer ger uttryck för när möjligheterna att göra ett gott arbete saknas. Den […]

Kategori:

Vem ska egentligen straffa brottslingar?

..den utlovade fortsättningen på inlägget om offentlig upphandling.  Erika, en tjej med ett ganska brokigt förflutet får ordning på sitt liv. Efter några vändor på anstalt och behandlingshem lyckas hon bli fri från sitt drogmissbruk. Hon börjar plugga, hittar en bostad och blir en dag färdigutbildad socionom. Lyckan är stor när hon får jobb på […]

Kategori:

Nya övergrepp på facket i Swaziland

Regeringen – eller kung Mswati III för att vara korrekt – i Swaziland har med omedelbar verkan förbjudit den fackliga centralorganisationen TUCOSWA (Trade Union Congress of Swaziland). TUCOSWA bildades i januari 2012 och är resultatet av ett års förhandlingar mellan de två centralorganisationerna ”Swaziland Federation of Trade Unions” och ”Swaziland Federation of Labour” som upplöstes […]

Kategori:

Projekt med fokus på rätt använd kompetens

Idag har jag deltagit tillsammans med Veronica Karlsson, vice ordförande, i ett intressant samtal om medicinska sekreterare och deras kompetens. Våra medicinska sekreterare har helt enkelt rätt kompetens. De är administrativa proffs, med en bredd och skicklighet som behövs för en effektiv vårdadministration.  Men används deras kompetens på rätt sätt? Det var det diskussionen handlade om. […]

Kategori:

Mindre IT-strul och stress kräver ökat inflytande för personalen

Många av Visions medlemmar jobbar i en digital miljö. De är beroende av ett fungerade IT-stöd som underlättar arbetet och inte skapar merarbete och stress. De flesta tycker att IT-systemen underlättar jobbet. För många är IT precis det stöd det ska vara, för en del andra är det inte alls så. I Visions rapport om […]

Du kan göra en skillnad – stöd Visions insamling till Gaza och fackliga kamrater

Enormt behov i Gaza – stöd till PSI:s insamling Vision börjar i samarbete med Public Services International (PSI), det globala facket för offentligt anställda som Vision är medlem av en insamling till humanitär hjälp till. Konflikten i Gaza har medfört stora förödelser och under de sex veckors strider har över 2000 civila palestinier dött, och […]

Kategori:

Upphandling: skärpta krav på utredning och uppföljning föreslås

Försommarens lagförslag är ute på remiss. Det mesta är bra men mycket är otydligt.  Offentlig upphandling är något som berör många av Visions medlemmar, både de som arbetar i verksamheter som upphandlas men också de som arbetar som upphandlare. Eftersom frågan är väldigt viktig för Vision så har vi, förutom att ställa oss bakom TCO:s […]

Kategori: