Visionbloggen

Inlägg gjorda i december, 2014

Dags att använda studenternas kompetens på rätt sätt!

Idag levererar Vision ett studentmedarbetaravtal med Sveriges kommuner och landsting. Avtalet underlättar för studenter att arbeta inom kommun, landsting och Pactaföretag redan under studietiden.  Vi måste säkra kompetensförsörjningen av akademiker inom kommuner och landsting. Studentmedarbetaravtal är ett steg på vägen, men mer behövs. För att avtalet ska göra nytta behöver det nu användas. Nu när […]

Kategori:

Med kommission i sikte

Inspektionen för vård och omsorg, Socialstyresen, Arbetsmiljöverket. Samtliga dessa myndigheter har god, för att inte säga jättemycket, kunskap om svensk socialtjänst. Det gäller även kunskap kring villkoren för personer som har till yrke att se till att människor får det sociala stöd de är i behov av. Tyvärr stannar ofta denna kunskap hos enskilda aktörer. […]

Kategori:

Schysta arbetsplatser i socialtjänsten

Vision arbetar för att du ska kunna få ett så bra arbetsliv som möjligt. Du som har valt att utbilda dig till socionom har ett fantastiskt yrke framför dig med stora möjligheter att arbeta inom olika områden. När Vision i olika sammanhang frågar vad socionomer uppskattar med sitt yrke är det mötet med människor. Brukare, […]

Kategori: