Visionbloggen

Inlägg gjorda i maj, 2015

Hur mycket ska en chef märka, och finns det halva mynt?

På kunskapsintensiva arbetsplatser har personalen långtgående eget ansvar. De planerar sitt jobb självständigt. Genomför det självständigt. Och utvärderar självständigt.  Chefen delegerar och är mera som en coach än en arbetsledare. De anställda jobbar på och levererar resultat. Arbetsplatsen gör gemensamma större planeringar tillsammans någon gång om året, och kanske följs det upp kvartalsvis, eller halvårsvis. […]

Kategori: