Visionbloggen

Inlägg gjorda i juli, 2015

ILO kräver reformer i Swaziland

Internationella arbetsorganisationen (ILO), som är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor, diskuterade läget i Swaziland på sin konferens (ILC) i början av juni. ILO är väldigt kritiska och kräver en rad reformer och förändringar i existerande lagstiftning om Swaziland skall leva upp till sina förpliktelser. ILO har bara diskuterat Swazilands brott mot ILO:s konvention 87 […]

Kategori: