Visionbloggen

Inlägg gjorda i februari, 2016

Då kör vi – avtalsrörelse 2016 Arbetsgivaralliansen Vård och omsorg

Nu har Vision växlat yrkande med Arbetsgivaralliansen inom bransch vård och omsorg. Avtalsområdet innefattar vård, omsorg och behandlingsverksamhet som bedrivs av organisationer utan vinstsyfte. Vi har haft ett två årigt avtal som nu löper mot sitt slut. Som grund för våra yrkanden har vi bl.a. skickat ut en enkät till våra medlemmar inom området. De […]

Vision i Egypten

Fortsättning på ”Giulio Regeni blev bara 28 år” från igår den 18 februari 2016. Här berättade jag om de många oberoende fackförbund som bildades i Egypten i tiden strax efter Mubaraks fall. Stora delar av fackföreningsrörelsen i Egypten och därmed också många av de oberoende fackförbund stödde militären då de tog över makten efter president […]

Kategori:

Giulio Regeni blev bara 28 år

Giulio Regeni blev bara 28 år. Han kom från Italien men studerade på Universitet i Cambridge. För att skriva sin doktorsavhandling åkte han till Kairo för att plugga på det amerikanska universitetet. Giulio skulle bland annat forska i bildandet av oberoende fackförbund efter Mubarak och regimens fall. Men Giulio försvann den 25 januari, på årsdagen […]

Kategori:

Förhandlingar med SKL inledda

Avtalsförhandlingar med Sveriges kommuner och landsting (SKL) om anställningsvillkoren för Visions medlemmar har inletts. Vision kommer framförallt att driva frågor med koppling till arbetstid: att arbetsbelastningen ska vara rimlig och att villkoren för dem som är uppbundna mycket utöver den ordinarie arbetstiden ska förbättras. Det vill säga de medlemmar som har jour eller beredskap. Villkoren […]

Kategori:

Startskottet har gått! Avtalsförhandlingar för kommunala fastighetsbolag är igång.

Igår träffade jag och min kollega Jan-Olov företrädare för arbetsgivarorganisationen Fastigo. Vi växlade då avtalskrav, så kallade avtalsyrkanden med varandra. Vi gjorde det tillsammans med andra fackförbunden vi till stora delar kommer samförhandla med. Vi har en del gemensamma intressen och som du vet blir det ett större tryck i en fråga som många medlemmar […]

Involvera chefen och fler smarta välfärdslösningar kommer se dagens ljus

Om jag skulle behöva tillsyn på natten skulle jag nog föredra en digital tillsyn, det hellre än att någon fysisk person skulle komma och titta på mig varje timme. IT är fantastiskt och kanske är det bara fantasin som sätter gränsen för vad som är möjligt. Genom ökad användningen av teknologi kan förmodligen de flesta […]

Kategori: