Visionbloggen

Inlägg gjorda i mars, 2016

Äntligen en föreskrift som förebygger den sjuka stressen!

Nästa år, 2017, fyller Arbetsmiljölagen 40 år. Från och med idag blir arbetsmiljölagen en lite mer modern förtioåring. Som fungerar både i mans- och kvinnodominerade verksamheter. Som är användbar både i fysiska arbetsmiljöer och i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Den sista mars uppdateras Arbetsmiljölagen när dess nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS […]

Inget nytt kollektivavtal för anställda i Svenska kyrkan, ännu

Imorgon löper kollektivavtalet för anställda inom Svenska kyrkan ut. Något nytt avtal är dock ännu inte klart utan förhandlingarna pågår fortfarande. Vi är överens med motparten om att det nu gällande kollektivavtalet ska gälla så länge förhandlingarna pågår. Nästa vecka intensifieras förhandlingarna i syfte att nå en överenskommelse. Bland de frågor som fortfarande diskuteras kan […]

Kategori:

Yrkanden och löneavtal

Vi har nu haft vår andra sittning tillsammans med Arbetsgivaralliansen inom bransch vård och omsorg. Under vår första träff där samtliga parter närvarade gick vi igenom respektives yrkanden. Från den fackliga sidan finns vissa gemensamma nämnare där ett sådant yrkande är ett förtydligande av löneavtalet. Lönen spelar en stor roll både för företag och medarbetare. För […]

Kategori: