Visionbloggen

Inlägg gjorda i april, 2016

Framsteg och trösklar i förhandlingar med Fastigo

Under de senaste veckorna har förhandlingar pågått mellan Vision och fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo. Vi för en konstruktiv dialog runt att stärka upp löneprocessavtalet så det blir än mer tydligt och användarvänligt på de kommunala fastighetsbolagen. Vi har gemensamma mål att göra löneprocessen logisk och användbar både för det stora fastighetsbolaget med en Visionsklubb och det […]

Du – din personals främsta förebild

Vad skickar du för signaler? Stress, denna nya dumma livsstil som gör oss sjuka. Så dumt. Vi som har det så fantastiskt bra i detta land, och så sliter vi sönder oss. Som chef är du en förebild för din personal. Det du gör skickar signaler hela tiden. Förhoppningsvis signaler som skapar lugn, och en […]

Kategori:

Kris och utveckling i socialtjänsten

Det råder en löftesrik enighet om situationen i den sociala barn- och ungdomsvården. Det vågar jag påstå efter den nationella dialogen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arrangerade i onsdags. För ett år sedan tog ansvarig minister, Åsa Regnér, initiativ till den första nationella dialogen mellan myndigheter, kommuner, fackliga organisationer med flera. Parter som var […]

Kategori:

Kollektivavtalsförhandlingar för folkhögskolor, friskolor och förskolor inledda

Idag har vi haft det första förhandlingstillfället med Arbetsgivaralliansen i kollektivavtalet som gäller för folkhögskolor och friskolor. I förhandlingarna vill Vision bland annat åstadkomma reallöneökningar, utökad rätt till tjänstledighet och samma yttrande- och meddelarfrihet som för medarbetare i offentlig sektor. Den löneskillnad som i dag finns mellan medarbetarna i den kvinnodominerade skol- och utbildningsbranschen och […]

Kategori: