Visionbloggen

Inlägg gjorda i juni, 2016

Nytt avtal för Arbetsgivaralliansen bransch vård och omsorg

Nu har vi skrivit under det nya avtalet för bransch vård och omsorg inom Arbetsgivaralliansen. Det har stundom varit frustrerande och vi har i vissa delar stått långt ifrån varandra. För Vision har det varit viktigt att få gehör för frågor som handlar om ett hållbart arbetsliv. Inom vår bransch är det människan som är […]

KFS avtalen 2016, vem uppskattar en 0-0 match?

Vision har under hela våren suttit i förhandlingar med KFS om nya avtal för vissa branscher och i förhandlingar om förändringar i de avtal som löper tills vidare. Vi har tecknat nya avtal för Besöksnäringen som delas i två. Ett för just Besöksnäring och ett för Museer och Arkeologisk verksamhet. Vi har även ett avtal för […]

Kategori:

KFS Avtalen

Förhandlingarna med KFS om nya avtal är inne i ett mycket intensivt skede. Möjligen närmar vi oss nya avtal i början på nästa vecka. För flera av branschavtalen är det bara små finjusteringar som återstår. På Vård och Omsorgsavtalet står parterna dock fortfarande en bit ifrån varandra. Det kommer dock inte bli några jättestora och […]

Börjar det närma sig ett avslut inom Alliansen Vård och Omsorg?

Läget just nu är att vi sitter och filar på textförslag gällande framförallt arbetstid. Vi är inte helt överens om skrivningarna, vi som förbund vill ha skarpare skrivningar för att säkerställa och motparten vill ha mer åt intentionshållet. Förhoppningsvis landar vi någonstans i mitten där vi tydligt får fram att vi måste ha gränser mellan […]

Från #sjuktstressigt till schysta villkor

Vargtimmar i vånda, hjärtklappning, glömd mobil eller utbrott på ungarna. Jag bär sällan hög stress på ett behagligt sätt trots att jag ligger långt ifrån farliga nivåer. Det läget når dessvärre allt fler medarbetare i socialtjänsten. Skadorna som dessa personer riskerar till följd av sin arbetssituation är bokstavligt talat livshotande. Vision har sammanställt fakta kring […]

Kategori:

Såg du inte att hen höll på att stressa sönder sig?

Att vara chef och missa att en medarbetare är på väg att bränna ut sig – det är väl typ det värsta en kan vara med om som chef? Hur kunde jag missa det? Varför såg jag det inte? Hur kunde det gå så långt? Många frågor som far och som är svåra besvara. För […]

Kategori:

Turordningen och Vision

De senaste dagarna har det förts en debatt mellan främst Vårdförbundet och Kommunal om den överenskommelse om nyheter i omställningsavtalet och förändrade turordningsregler som Kommunal och SKL har tecknat. Överenskommelsen går i korthet ut på att under en period av tre år genomföra förbättringar i omställningsavtalet så att man tidigt identifierar individer som riskerar att […]

Kategori: