Visionbloggen

Inlägg gjorda i oktober, 2017

IT-skyddsronder och skyddsombudens betydelse för verksamhetsutveckling

Det händer mycket inom både arbetsmiljö- och digitaliseringsområdet just nu, och det är bra eftersom behovet av ett mänskligare arbetsliv är stort. Sjukskrivningarna måste minska för kostnaderna för bristande arbetsmiljö är höga och betalas nu av såväl samhället, arbetsgivarna och framförallt den enskilde som betalar notan både ekonomiskt, hälsomässigt och socialt. Det är så mycket […]

EU-kommissionen: Satsa på upphandlarna

EU-kommissionen är frustrerad över att inte möjligheterna tillvaratas att främja hållbar utveckling och ställa miljö- och arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling. För att det ska bli bättring uppmanar kommissionen medlemsländerna att satsa på de offentliga upphandlarna. I somras avslutades äntligen den svenska lagstiftningsprocess som har pågått sedan 2014 och som syftat till att implementera de […]

Kategori: