Visionbloggen

7 minuter i kunskapens tjänst

Tiden flyr, sägs det och skrämmande ofta är det sant. Strax före påsk fick Vision chansen att tala inför socialutskottet i riksdagen. Temat var Socialtjänstens arbete med barn som far illa. Under de sju minuterna som stod till förfogande talade Vision om socialsekreterares tuffa arbetssituation.

I dag publicerar Vision den kunskapsöversikt som låg till grund för budskapet till riksdagsledamöterna. I rapporten ”Prövning och profession” har Vision låtit fil.dr. Pia Tham, gå igenom kunskapsläget som finns kring socialsekreterares arbetsvillkor. Det visade sig att ytterst lite forskning har gjorts, såväl i Sverige som i andra länder. De studier som finns understryker bilden av en pressad yrkesvardag.

Tid, eller snarare brist på tid, är ett genomgående tema inom den kunskap som finns till hands. Socialsekreterare tenderar att kompensera sin höga arbetsbelastning genom att arbeta hårdare, skippa pauser eller att ta med arbete hem. En arbetssituation som blir ohållbar i längden. Att detta är en ohållbar strategi som på riskerar många människors hälsa, behöver knappast uttalas.

Visions strävan är att öka kunskapen kring relationen arbetsbelastning och kvalitet. Eftersom forskningen är så pass knapp vet samhället följaktligen lite om hur socialsekreterarnas arbetssituation påverkar kvaliteten till medborgarna. Men att en rimlig arbetsbelastning är avgörande för att kunna utföra ett fullgott och rättssäkert arbete är knappast överkurs.

Bristande kvalitet i verksamheten förklaras allt som oftast med bristande kunskap hos personalen. Lösningen blir mer utbildning. Fortbildning är alltjämt av godo men när det kommer till socialtjänsten tror jag att det är en skev lösning. Landets socialsekreterare och biståndshandläggare är välutbildade och tidigare rapporter från Vision visar att många erbjuds kompetensutveckling. Problemet är att anställda saknar utrymme att delta under arbetstid. Istället får de använda kvällar, helger eller semester. Fritid som skulle behövas till återhämtning.

Vision kan se några första akuta steg som behöver tas för att förbättra situationen.

  • Antalet ärenden per socialsekreterare måste minska.
  • Arbetsbelastning bör avspeglas i Öppna jämförelser samt i inspektionsrapporter av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
  • Bättre introduktion för nya socialsekreterare. Introduktionsprogram har dokumenterad positiv effekt. Därför vill Vision se garanterad och planlagd introduktion för alla.
  • Bättre digitalt stöd som underlättar dokumentation och upprätthåller rättsäkerhet.

Detta och lite till hann Vision framföra i riksdagen, trots att tiden flydde värre än vanligt. Läs hela rapporten Prövning och profession på Visions webb.

http://mb.cision.com/Public/1167/9575747/952ac49870d2fdf9.pdf

Annika Strandhälls debattartikel i Dagens Samhälle, Socialsekreterarnas arbetsbelastning måste minska.

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/socialsekreterarnas-arbetsbelastning-maste-minska-8839

Se även Visions anförande i socialutskottets seminarium om barn som far illa på SVT Forum, 1.06 in i sändning

http://www.svt.se/nyheter/svtforum/barn-som-far-illa

 

 

Kategori:

Rekommendera artikeln till en vän: