Visionbloggen

Äntligen

Rom blev inte byggt på en dag. Så kan man också säga med det internationella arbetet generellt och kanske med den sociala dialogen på Europanivå i synnerhet. Så ibland sätts mitt tålamod på prov. Kanske att det också gör att jag blir extra glad och att jag drar en lättnadens suck när vi äntligen når i mål, att vi kan avsluta en lång diskussion eller ännu bättra kan ingå en avtal, en joint statement eller liknande.

För två år sedan lyfte jag på en stor europeisk konferens med de kommunala arbetsgivare frågan om vi – de sociala parter på EU nivå – skulle ingå en anti-diskrimineringsavtal och genomföra en gemensam kampanj för rasismfria arbetsplatser. Detta var ett naturligt steg i förlängning av Visions önskan om att ingå ett sådant avtal med SKL.

Nu två år efter, antog vi den 17 september på ett möte i den sociala dialog kommitté guidelines, riktlinjer för hur vi på EU nivå, nationellt och på den enskilda arbetsplats kan jobba för mer tolerans och anti-diskriminering. Det blev ingen kampanj, istället blev det en politisk förklaring med ett antal förslag till konkreta åtgärder. Det ser jag som ett stort steg i rätt riktning.

I ljuset av vårt val för bara en vecka sen, är det faktisk flera meningar i den politiska förklaring och riktlinjerna som jag är väldig nöjd med och stolt över.

Vi inleder den politiska förklaring med att skriva att invandring faktisk utgör en vinst för lokalsamhället, inte bara ekonomisk och på grund av den demografiska utvecklingen, men också kulturellt. Att de mest dynamiska kommuner och regioner ofta är dem som attrahera flest migranter och lyckas med integrationen. Det är en helt annorlunda positiv tillgång till invandringen än den vi så i valrörelsen.

Nu skall vi i samarbete med SKL översätta riktlinjerna till svenska och härefter diskutera hur vi kan implementera dessa.

Kategori:

Rekommendera artikeln till en vän: