Visionbloggen

Använd ditt samtal om lön

Temperaturen i vår avtalsrörelse har höjts något efter att Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) förhandlare druckit av vårt goda Fairtrade-kaffe på plan 1 i förbundshuset, och vår förhandlingschef Eva-Lotta grundligt gått igenom vad vi vill i avtalsrörelsen. Inom några veckor träffas vi förhandlare för att gå in i fasen då vi påbörjar de formella förhandlingarna.

Parallellt med avtalsförhandlingarna genomförs flera hundra tusen samtal om lön mellan chefer och medarbetare. Cirka 100 000 av dessa samtal förs av en person som är medlem i Vision. Det är fler än vi någonsin varit och denna kraft ska inte underskattas.

Till dig som medlem eller potentiell medlem i Vision kan jag inför årets samtal tipsa om en text. Den handlar om vad som ger lön, vad lön består av och konkreta tips före, under och efter dialogen med din chef. Du hittar den niosidiga texten med många bilder här.

Det är ingen perfekt text som ger svar på alla problem – utan det är en förhandlingsprodukt som är framtagen gemensamt mellan bland annat Vision och SKL. I texten går det att utläsa bland annat att det är viktigt att du känner till dina individuella mål och att du ska bedömas utifrån hur du nått upp till dessa. Men så går det inte till för många medlemmar.  

När vi i höstas genomförde en större telefonundersökning bland medlemmar inom SKL:s område fann vi att cirka 33 procent svarade att de inte hade uppsatta mål för sitt arbete. Än fler, cirka 40 procent av dem som hade uppsatta mål, upplevde inte att deras lön påverkades av hur de uppfyllt målen.

I och med att även SKL står bakom den rekommenderade texten tycker jag att du som medlem ska förbereda dig väl inför ditt samtal med din chef genom att bland annat läsa och diskutera texten med dina kollegor.  

Är du en av de 33 procenten som inte har individuella mål, så använd ditt samtal och be att få dem presenterade för dig.  Om du är en av de 40 procenten som inte uppfattar kopplingen mellan hur du uppfyller målen och din löneutveckling, så våga ställ frågan. 

På central nivå ska vi försöka ta steg framåt mot en bättre och mer transparent lönebildningsprocess för dig som medlem. Men du som medlem kan göra en stor insats genom att använda din dialog om lön till att förbereda dig, ställa krav och på så vis bidra till att utveckla löneprocessen.

För dig som inte är medlem än i Vision – bli det här!

 

 

Rekommendera artikeln till en vän: