Visionbloggen

Är 134 ärenden rimligt?

I dag presenterar socialstyrelsen öppna jämförelser om äldreomsorgen. Resultatet visar åter igen att många av landets biståndshandläggare har en alltför hög arbetsbelastning.

I snitt har varje handläggare ansvar för 134 ärenden (antal personer med beslut per biståndshandläggare). Den kommun som har högst ligger snittar på 290 medan den som har lägst ligger på 46 ärenden per handläggare. Socialstyrelsen skriver själva i kommentarerna ”Många personer med beslut enligt socialtjänstlagen kan tyda på en hög arbetsbelastning hos biståndshandläggarna, vilket kan medföra att färre beslut följs upp”.

Vad som är rimligt är svårt att säga exakt. Det är olika på varje arbetsplats, beroende på vilka förutsättningar som gäller i just den kommunen. Det kan också skilja från person till person beroende på om man är ny, har ytterligare arbetsuppgifter eller ärendenas komplexitet. Personligen tror jag dock att även genomsnittet, 134, är högt över rimlighetens gräns.

Samtidigt är generella resultat som de Socialstyrelsen nu presenterar är mycket viktiga. Det synliggör arbetsbelastningen, lokalt och nationellt. Det är ett motmedel till att ansvaret för till exempel långa handläggningstider läggs på enskilda handläggare. Det vill säga att orsakerna individualiseras. Ingen kan längre hävda att brister i socialtjänsten orsakas av låg kompetensen eller ostrukturerad personal.

Vision anser att den höga arbetsbelastningen inom socialtjänsten är så genomgripande att det kräver insatser på nationell nivå. Bland annat bör regeringen tillsätta en socialtjänstkommission. Diskussionen om ärendemängd behöver också föras kontinuerligt på alla arbetsplatser. I personalgruppen på APT eller i formella samtal mellan fack och arbetsgivare, så kallade intresseförhandlingar.

Avslutningsvis vill jag ge en eloge till alla de kommuner som väljer att delta i sammanställningen. Det är modigt att granska och exponera sig själv. Ett stort tack också till alla chefer och andra som har satt av tid för att göra underlagen så bra som möjligt. Ert arbete för utvecklingen framåt.

Berätta hur du har det på din arbetsplats http://www.framtidenssocialtjanst.se/

Läs mer om öppna jämförelser http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-1-4

Kategori:

Rekommendera artikeln till en vän: