Visionbloggen

Arbetsgivarna i strejk

Det brukar vara arbetare som strejkar så det känns nästan lite löjligt. Men jag återkommer till detta.

Idag den 18 februari är det den globala aktionsdagen för strejkrätten. Fackförbund i hela världen genomför olika aktiviteter för att försvara rätten, globalt såväl som nationellt. För denna rätt är hotat – av arbetsgivarnas strejk.

Sakens kärna är följande. Sedan 2012 har vi haft en konflikt inom ILO om hur ILO konvention 87 om rätten att organisera sig skall tolkas. Reglerar konvention 87 också strejkrätten? Ja menar ILO, ja menar vi, det globala facket och med oss många regeringar runt om i världen. Och nyligen meddelade EU Kommissionen att även den har samma uppfattning. Nej menar arbetsgivarna. Konvention 87 nämner inte strejkrätten direkt och när den inte gör det så menar arbetsgivarna att det inte finns någon ILO konvention som reglerar strejkrätten och därmed har ILO inget att säga till om i denna fråga. Det är korrekt att konventionen inte direkt nämner strejkrätten. Men facket och arbetsgivarna har faktiskt sedan 1952 varit överens om att strejkrätten regleras av konvention 87 och att strejkrätten är en självklar del av rätten till att organisera sig och bilda fackföreningar. Utan strejkrätten blir organisationsrätten absurd och utan detta kampmedel blir rätten till att kämpa för schysta villkor tandlös. Sedan 1952 är strejkrätten bekräftat ett otal gånger av ILO och rättspraxis visar att konvention 87 skyddar strejkrätten. Men i 2012 slog arbetsgivarna bakut och påstod nu det motsatta av vad de har tyckt i decennier. Och det är här arbetsgivarnas strejk kommer in. Arbetsgivarna inte bara ändrade uppfattning och lade ned arbetet i den kommitté i ILO som behandlar brott mot ILO:s konventioner. De lämnade kommittén direkt i protest mot att de inte kunna få sin vilja igenom. Med andra ord använder de det strejkvapen som de påstår att konvention 87 inte skyddar.

Konflikten i ILO medförde i 2012 att inget brott mot ILO:s konventioner som blev anmälda till ILO behandlades, inte ens de grövsta fallen, t.ex. mord på och hot emot fackliga företrädare. När övervakningsmekanismen i ILO inte längre fungerar kan länder därmed bryta mot konvention 87 och andra av ILO:s konventioner utan att det leder till internationellt fördömande. Därmed blir detta inte bara en akademisk diskussion om tolkningen av konvention 87. Konflikten blir blodigt allvar och innebär konsekvenser för arbetstagare i många länder. Och det primärt i länder med tveksamma diktaturer och länder med begränsad demokrati, där löner och arbetsvillkor är bland de sämsta i hela världen. Till exempel i Swaziland, där regeringen har använt konflikten till att rentvätta sig själva med påståendet att ILO inte menar att landet bryter mot konvention 87 och det även att ILO i 2011 uttalade våldsam kritik av landet och i 2012 ville göra en uppföljning på kritiken om inte arbetsgivarna hade stoppat det. Också i Kambodja hetsar arbetsgivare och regering mot facket i medier med hänvisning till ILO och förföljer strejkande arbetare. Det gäller även i Thailand, Sydkorea och Bangladesh, listan är lång. Även i Spanien försöker regeringen att begränsa strejkrätten och kriminalisera strejkande arbetare. Men i slutändan handlar det inte bara om hotet mot strejkrätten utan emot hela det globala system som skall övervaka att arbetstagarnas rättigheter respekteras – rätten till att organisera sig och bilda fackliga organisationer, att förhandla kollektivt, att kämpa för schysta villkor och en arbetsmiljö som inte är hälsofarligt eller livshotande.

Rekommendera artikeln till en vän: