Visionbloggen

Att komma tillbaka från föräldraledigheten

När jag berättade för min BVC-sköterska att jag planerade att börja jobba heltid när min son var tre månader gammal höll hon på att sätta kaffet i halsen. Farhågorna till trots gick lättare än jag trodde att börja jobba så tidigt och jag visste hela tiden att det inte var långt kvar innan det var min tur att vara föräldraledig en längre tid. Arbetsmånaderna gick fort och föräldraledigheten ännu fortare!

Under en föräldraledighet vill vissa föräldrar koppla bort sig från jobbet helt medan andra gärna har kvar en regelbunden kontakt. Jag hade kvar vissa domstolsärenden som krävde arbete lite då och då under första halvåret hemma. Därefter var jag, utöver någon enstaka fika med kollegorna, helt ledig. Plötsligt hade månaderna gått och det var dags att återgå till yrkeslivet. Även om saknaden efter barnet kan kännas av, tror jag att fler småbarnsföräldrar än jag kan skriva under på att det efter en längre tid hemma kan vara skönt att få umgås med andra vuxna och hinna avsluta en mening utan att bli avbruten.

Här kommer några tips och råd inför jobbstarten som jag gärna vill dela med mig av.

Arbetsgivaren ska informera dig, men håll dig gärna också informerad

När du är föräldraledig är arbetsgivaren skyldig att lämna information till dig, men det är också bra att om du för din egen skull försöker hålla dig informerad om vad som händer på jobbet. Då blir det lättare att komma in i arbetet när du kommer tillbaka. Det är bra att redan inför föräldraledigheten komma överens med din arbetsgivare om hur ofta och på vilket du vill hålla dig informerad och vilka möten eller planeringsdagar du kanske vill vara med på. Ungefär en månad innan det är dags kan det vara bra att boka in ett samtal med chefen för att diskutera arbetsuppgifter och annat som rör återgången till arbete. Du har rätt till både ett yrkesliv och ett familjeliv. Ifrågasätt rutiner som gör att arbetsliv och föräldraskap blir svåra att förena och föreslå gärna åtgärder, antingen själv eller genom ditt fackombud, för att skapa en mer föräldravänlig arbetsplats.

Inskolning kräver flexibilitet

Om det är dags att skola in på förskola, tänk på att förbereda arbetsplatsen på att det kan ta både längre eller kortare tid än planerat. Barn är olika och det kan gå snabbt och enkelt eller vara riktigt jobbigt. Undvik att boka upp dagarna för mycket så att du kan komma ifrån om det skulle behövas.

Du har rätt till deltid…

Enligt lag har föräldrar med barn under 8 år rätt att arbeta 75 procent. Anmäl skriftligt till din arbetsgivare att du vill förkorta din arbetstid med stöd av föräldraledighetslagen. Då kommer ha kvar din ursprungliga sysselsättningsgrad och kan gå upp i tid när du vill göra det. Skriv inte på ett avtal om deltidstjänst!

… men undvik deltidsfällan!

Ett vanligt problem är att arbetsmängden inte alltid blir mindre för att du går ner i arbetstid. Det är inte meningen att du ska klämma in 100 procents arbete på 75 procents arbetstid. Diskutera med arbetsgivaren hur detta ska lösas, vilka arbetsuppgifter som ska tas bort eller prioriteras ned. Var medveten om att du förlorar ekonomiskt på att arbeta deltid. Deltid påverkar såväl ersättningen vid egen sjukfrånvaro, som tjänstepensionen och a-kassan.

Barn blir sjuka

Det är normalt att ett barn har mellan 6 – 8 infektioner om året. Februari månad brukar skämtsamt kallas ”VABruari” eftersom det är då flest personer är hemma för vård av sjukt barn. Ibland kan det uppstå slitningar mellan privatliv och arbetsliv och man kan känna sig tvungen att arbeta hemifrån antingen för att inte komma efter med arbete eller för att det förväntas av en. Det är viktigt att arbetsgivaren tydligt markerar att man inte ska förväntas arbeta när barnet är sjukt. Att ”vobba”, alltså svara på mail och telefonsamtal eller göra andra arbetsuppgifter samtidigt som man är hemma med ersättning för vård av sjukt barn, strider dessutom mot reglerna. Om du kan eller av någon anledning måste utföra arbetsuppgifter när du är hemma med ditt barn ska arbetsgivaren ersätta dig för det arbetet. Det kan också vara bra att veta att även morfar, farmor, en kompis eller någon annan, kan få tillfällig föräldrapenning för vård av ditt barn. Passa på att läsa på om reglerna på Försäkringskassans hemsida.

Planera, planera, planera

Är ni två eller fler föräldrar – diskutera redan innan jobbstarten hur ni tänker er att hämtning och lämning ska fungera och fördelas mellan er och hur långa dagar barnet ska gå på förskolan. Är du ensamstående – försök gärna få igång ett samarbete med någon eller några andra föräldrar med barn på samma förskola eller som bor i närheten någon dag i veckan. Om familj och vänner finns nära kan de kanske också hjälpa till. Planera och acceptera. Ingen mår bättre eller blir gladare av ett dåligt samvete. Vi gör alla så gott vi kan!

Om du vill läsa mer finns information på Visions hemsida, här.

Passar på att tipsa om några mer humoristiska råd när du går tillbaka från föräldraledighet till jobb på bloggen Hej hej vardag!

 

 

Rekommendera artikeln till en vän: