Visionbloggen

Arkiv för författare

God dag, herr Vardag!

Nu är vi här igen. På jobbet.  Efter en längre ledighet. Känns både roligt och trögt i en salig blandning. Roligt att träffa kollegorna och ta sig an 2014 års utmaningar. Vi är nog många som såg fram mot den välbehövliga ledigheten för vila och gott umgänge, men för en del andra kan det istället ha varit en känslomässigt […]

Ständigt tillgänglig i jobbet? -tekniska möjligheter ger frihet och nya förväntningar.

Inom alltfler yrken och verksamheter pratas det om den ökande möjligheten till ett flexibelt arbetsliv som, med hjälp av tekniken, möjliggör förhållningssättet att det viktiga är inte vart jobbet görs, utan att det görs. Ett sådant arbetsliv välkomnar Vision som anser att de arbetsplatser som återinför stämpelklockan i nya former går baklänges in i framtiden. […]

Jämställt på jobbet ger dig hälsa och välstånd.

På internationella kvinnodagen och alla andra dagar vill vi ha ett jämställt arbetsliv, både i lönekuvertet och på hälsokontot. Mycket finns att säga om kvinnors situation i dagens arbetsliv och samhälle. Jag vill därför passa på att sätta på oss genderglasögonen på arbetsmiljön och förmedla några tankespår om det perspektivet. Inte nog med att kvinnorna fortfarande […]

Positiv respons på Visions lagförslag mot mobbning!

Idag presenterade vi lagförslaget på ett riksdagsseminarie. Salen var full och responsen positiv till att Vision kommit med ett konkret förslag på en lagtext. Flera riksdagsmän från olika partier ställde sig positiv till vårt konkreta förslag. En feedback vi fick var ett tack till Vision för att vi bidragit med en så konkret materia som […]

Vi vill ha en lag mot mobbing, nu!

Det finns en fallucka i svensk lagstiftning. I den falluckan ramlar den som är i negativ minoritet, underläge, på sin arbetsplats. När vi går i skolan får vi lära oss att mobbning är något så i grunden vedervärdigt och fel. Ett smutsigt och ovärdigt sätt att behandla varandra. Skolan har ett ansvar i att se […]

Kategori:

Ensam är inte stark!

Varför känns det mer otryggt att gå hem ensam om natten än när man är två eller flera som har sällskap? Svaret, eller rättare sagt ‘svaren’, på den frågan kan variera beroende på vem du är. Man eller kvinna, stor eller liten, gammal eller ung, i tjänst eller privat och mycket mer. Men dom svaren är även applicerbara inom […]

Din utveckling: Från ’flytande’ till ’kristallin’ .

Ofta är mitt jobb oerhört intressant och roligt, även om det inte är vad alla associerar till när jag säger ’Pensionsåldersutredningen’. Den är högintressant för alla, ung som äldre, man som kvinna. För att vi ska orka jobba längre än idag måste arbetslivets karaktär ändra på sig, i grunden. Det måste bli ett mer jämställt […]

-…Och här sitter en liten slampa!

Det var vad en bekant, Lisa, hörde att chefen, som hon gillat ända fram till den här kvällen när bara han och hon satt jobbade över. Chefen går och tittar in till henne och säger ‘ och här sitter en liten slampa!’ Snacka om att hon tappade hakan och inte alls fann sig i situationen. […]

Grattis till Visions 5362 skyddsombud som fyller 100 år!

Hur är det möjligt? Jo, det är alltså uppdraget som skyddsombud som fyller hundra år 2012. Genomsnittsåldern på Visions skyddsombud är betydligt yngre, jag lovar! Sedan 1912 har mycket i arbetslivet tack och lov förändrats och tjänstemännens arbetsplatser har mångdubblats flera gången om. För hundra år sedan pratade man om maskinskydd och personlig skyddsutrustning, och […]

Kategori:
12