Visionbloggen

Arkiv för författare

Löneprocess och avtal 2017 KFS

Då är avtalsrörelsen igång igen för fullt. Även om Vision och KFS har tillsvidareavtal i flera branscher så innebär våren 2017 ett intensivt arbete. Vision vill nå förbättringar i avtalen för våra medlemmar, det är ju det som är själva vitsen med avtalsrörelser och förhandlingar för en facklig organisation. Svensk ekonomi går bra, arbetslösheten sjunker […]

Kategori:

KFS avtalen 2016, vem uppskattar en 0-0 match?

Vision har under hela våren suttit i förhandlingar med KFS om nya avtal för vissa branscher och i förhandlingar om förändringar i de avtal som löper tills vidare. Vi har tecknat nya avtal för Besöksnäringen som delas i två. Ett för just Besöksnäring och ett för Museer och Arkeologisk verksamhet. Vi har även ett avtal för […]

Kategori:

KFS Avtalen

Förhandlingarna med KFS om nya avtal är inne i ett mycket intensivt skede. Möjligen närmar vi oss nya avtal i början på nästa vecka. För flera av branschavtalen är det bara små finjusteringar som återstår. På Vård och Omsorgsavtalet står parterna dock fortfarande en bit ifrån varandra. Det kommer dock inte bli några jättestora och […]

Förhandlingsläget med KFS

Förhandlingarna med KFS fortgår. Avtalet för Besöksnäringen och Vård och omsorg löpte ut 2016-03-31 och än har vi inte kommit fram till några nya avtal på dessa områden. Men vi har kommit överens om vissa redaktionella ändringar i avtalet som ska göra det mer lättläst. Frågor om de särskilda ersättningarna diskuteras intensivt på båda avtalen. […]

Kategori: