Visionbloggen

Arkiv för författare

Reflektioner en vecka efter avtalet med SKL/Pacta

Förra veckan tecknade vi ju ett nytt tre-årigt avtal med arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta-bolag. Förhandlingarna drog ut på tiden och vi hade några frågor där vi ända till sista dagarna kämpade för att hitta bra lösningar. Den första känslan var att vi var väldigt nöjda med förhandlingsresultatet och så här en […]

Kategori:

Turordningen och Vision

De senaste dagarna har det förts en debatt mellan främst Vårdförbundet och Kommunal om den överenskommelse om nyheter i omställningsavtalet och förändrade turordningsregler som Kommunal och SKL har tecknat. Överenskommelsen går i korthet ut på att under en period av tre år genomföra förbättringar i omställningsavtalet så att man tidigt identifierar individer som riskerar att […]

Kategori:

Det handlar om din lön (och ditt kön)

Se dig omkring en stund på din arbetsplats. Ta en promenad i korridoren, höj blicken i kontorslandskapet och fundera över vilka det är som sitter där och jobbar. Om du som är medlem i Vision skulle samla ihop alla dina kollegor hos arbetsgivaren så är sannolikheten hög att 70-80% av alla i rummet är kvinnor. […]

Kategori:

Orostecken från kommuner och landsting – upp till bevis nu!

I fredags genomförde vi det sista av fyra seminarier tillsammans med SKL riktade till lokala arbetsgivare och förtroendevalda. Ambitionen var att tillsammans ge de centrala parternas syn på viktiga faktorer för genomförandet av nästa års lönerevision där avtalet saknar centralt angivna nivåer. Arbetsgivarna har fått en stor makt och ett stort ansvar över lönebildningen lokalt […]

Kategori:

Avtal klart, Arbetsgivaralliansen Vård och Omsorg

Idag blev ett nytt avtal klart för våra medlemmar som jobbar hos de arbetsgivare som finns hos Arbetsgivaralliansens bransch Vård och Omsorg. Förhandlingsprocessen har varit lång, ibland långsam, men har gett ett gott resultat. Det är ett två-årigt avtal som ger löneökningar som lägst på 2,8% både 2012 och 2013. Något jag tycker vi kan […]

Kategori:

Reflektioner om ett avtal

Så blev då avtalet påskrivet till slut med SKL. Ganska exakt 5 månader efter att vi överlämnade våra yrkanden till SKL så gick vi med hjälp av medlare i mål. Avtalet är på 11 månader, går ut den sista mars 2013, och ger Visions medlemmar ett garanterat lägsta utfall på 2,6%. Annika Strandhäll kommenterar avtalet […]

Kategori:

Nu är medlingen igång

Nu är medlingsprocessen igång med SKL. Processen följer det avtal vi har med SKL om hur detta ska gå till. Den typ av medling som vi använder kallas för förhandlingsmedling och handlar om att medlarna har i uppdrag att hjälpa parterna att nå en uppgörelse genom att komma med ett eget förslag till avtal. Det […]

Kategori:

Istället för förhandling – medling

Vi nådde inte ända fram. Efter fyra månader vid förhandlingsbordet så lyckades vi inte tillsammans med SKL nå ett avtal som var tillräckligt bra för våra förtroendevalda i respektive organisationer att säga ja till. Vision har haft höga ambitioner som SKL inte kunnat möta upp till och SKL har haft ett par hjärtefrågor där vi […]

Kategori:

Tuffa slutförhandlingar med SKL

Förhandlingarna med SKL är ännu inte klara. Vi jobbar hårt med att försöka nå målsnöret. För egen del har det inneburit att det var längesedan jag kom hem från jobbet före 22 på kvällen. Det är svårt att så här i ett slutskede gå in på detaljer, men vad vi oavsett sakfrågorna måste nå fram till är […]

Kategori:

Våra chefsmedlemmar håller inte med SKL

Vi är just nu inne i intensiva avtalsförhandlingar med SKL. I onsdags fick vi ett konkret helhetsbud som vi lämnade reaktioner på igår och nu i eftermiddag ska vi träffas alla förhandlare igen och se vad som ligger på bordet. Ett antal mycket viktiga frågor väntar fortfarande på acceptabla lösningar. Dagarna just nu är fyllda […]

Kategori:
12