Visionbloggen

Arkiv för författare

Från #sjuktstressigt till schysta villkor

Vargtimmar i vånda, hjärtklappning, glömd mobil eller utbrott på ungarna. Jag bär sällan hög stress på ett behagligt sätt trots att jag ligger långt ifrån farliga nivåer. Det läget når dessvärre allt fler medarbetare i socialtjänsten. Skadorna som dessa personer riskerar till följd av sin arbetssituation är bokstavligt talat livshotande. Vision har sammanställt fakta kring […]

Kategori:

#rapporteramera

Personalen i socialtjänsten i Nyköping har tröttnat på svaren, ”du måste lära dig att prioritera”, ”sänk ambitions nivå, ”finns inte budget”. Idag samlas de i en aktion för att tillsammans skriva avvikelserapporter. Syftet är att lyfta ansvaret från medarbetarna till de som är faktiskt ansvariga. Socialtjänstens medarbetare är många gånger osäkra på hur man ska gå […]

Kategori:

Kris och utveckling i socialtjänsten

Det råder en löftesrik enighet om situationen i den sociala barn- och ungdomsvården. Det vågar jag påstå efter den nationella dialogen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arrangerade i onsdags. För ett år sedan tog ansvarig minister, Åsa Regnér, initiativ till den första nationella dialogen mellan myndigheter, kommuner, fackliga organisationer med flera. Parter som var […]

Kategori:

Jag läser larmrapporter och förfäras, om och om igen

Trångboddhet på boenden för ensamkommande barn. Placeringar i tveksamma, undermåliga familjehem. Sedan en tid tillbaka rapporterar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) varje vecka om läget i landet till följd av flyktingsituationen. Meningarna ovan är hämtade från rapporten vecka 50. Rapporten avslutas med de svarta orden ”Sammanfattningsvis har läget inom socialtjänst, överförmyndarverksamhet och skola försämrats […]

Kategori:

Chefer i första linjen – erkänd operativ lagspelare

Tidigare i år beslutade regeringen att avsätta 7 miljarder kronor till personalförstärkningar i äldreomsorgen under de kommande åren. Idag har Socialstyrelsen kommit med sitt förslag om hur kommunerna ska få använda dessa extra statsbidrag. Det står nu klart att pengarna även får gå till chefer i verksamheterna, då de bidrar till att öka ”tryggheten och […]

Kategori:

Är 134 ärenden rimligt?

I dag presenterar socialstyrelsen öppna jämförelser om äldreomsorgen. Resultatet visar åter igen att många av landets biståndshandläggare har en alltför hög arbetsbelastning. I snitt har varje handläggare ansvar för 134 ärenden (antal personer med beslut per biståndshandläggare). Den kommun som har högst ligger snittar på 290 medan den som har lägst ligger på 46 ärenden […]

Kategori:

Med kommission i sikte

Inspektionen för vård och omsorg, Socialstyresen, Arbetsmiljöverket. Samtliga dessa myndigheter har god, för att inte säga jättemycket, kunskap om svensk socialtjänst. Det gäller även kunskap kring villkoren för personer som har till yrke att se till att människor får det sociala stöd de är i behov av. Tyvärr stannar ofta denna kunskap hos enskilda aktörer. […]

Kategori:

Schysta arbetsplatser i socialtjänsten

Vision arbetar för att du ska kunna få ett så bra arbetsliv som möjligt. Du som har valt att utbilda dig till socionom har ett fantastiskt yrke framför dig med stora möjligheter att arbeta inom olika områden. När Vision i olika sammanhang frågar vad socionomer uppskattar med sitt yrke är det mötet med människor. Brukare, […]

Kategori:

Kaliber om socialtjänsten

I helgen kommer Sveriges Radio att ha flera nyheter om socialtjänsten. Programmet Kaliber har granskat situationen och bilden som framträder är densamma som den Vision har sett i våra undersökningar. För alla er som följer Visions arbete för bättre villkor i socialtjänsten kommer inte Kalibers resultat som någon nyhet. Ni vet redan att personalomsättningen är […]

Kategori:

Gladare måndagar – också i socialt arbete

Mötet med människor, omväxlingen och kollegorna är återkommande kommentarer om trivselfaktorer inom socialt arbete. Till det kan läggas vikten av att få ägna sitt yrkesliv åt något meningsfullt, att vara en del i vårt gemensamma välfärdsbygge. Baksidan är den sorg som samma personer ger uttryck för när möjligheterna att göra ett gott arbete saknas. Den […]

Kategori:
123