Visionbloggen

Arkiv för författare

Avtalsrörelsen med Svenska kyrkan IV

Tisdag den 15 maj hade Vision samlat sin avtalsgrupp inför det som vi trodde skulle bli de avslutande förhandlingarna med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, SKAO. Tyvärr avbröt SKAO förhandlingarna på tisdagskvällen med hänvisning till att man hade uttömt sitt förhandlingsmandat. Sedan har nya förhandlingar ägt rum och Vision har fått hyggliga lösningar på våra frågor. Några […]

Kategori:

Avtalsrörelsen med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO)

Avtalsförhandlingarna med SKAO pågick igår till sent utan att parterna lyckades träffa någon överenskommelse om lön och anställningsvillkoren. Nuvarande avtal gick ut sista april. Förhandlingarna kommer att återupptas efter helgerna den 22 maj. Visions förhoppning är att vi då ska kunna träffa en överenskommelse som gäller från och med 1 maj 2012.

Kategori:

Avtalsförhandlingarna med Arbetsgivaralliansen Utbildning Folkbildning

Sedan i februari har Vision, Akademikerförbunden, Kommunal och Lärarnas samverkansråd förhandlat med Arbetsgivaralliansen om nytt lön och anställningsavtal. Nuvarande avtal gick ut den 30 april. Den 24 april hade parterna förhandlat fram ett avtal som Vision tillsammans med Akademikerförbunden och Kommunal preliminärt har accepterat. Lärarnas samverkansråd har däremot meddelat att man inte kan teckna avtal […]

Kategori:

Avtalsrörelsen med Sveriges Kommuner och Landsting – Villkorsfrågor IV

Nästan mitten av mars och igår fortsatte förhandlingarna med SKL kring villkorsfrågorna. Nu har vi börjat titta på konkreta förslag till avtalstexter i vissa av de villkorsfrågor som parterna har lyft. I den digra dagordningen av yrkanden där parterna vill förändra avtalsregleringen är det två frågor som jag upplever sticker ut och det är arbetstidsregleringen […]

Kategori:

Avtalsrörelsen med Svenska kyrkan III

I fredags fortsatte avtalsförhandlingarna med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, SKAO, med fokus på löneprocessen, mao vägen fram till att du får ny lön av din arbetsgivare. Vision koncentrerade sin argumentation kring att varje medarbetare ska ha ett tydligt mål för sitt arbete och att resultatet av arbetet ska kopplas till lönesättningen. Att det ska vara en […]

Kategori:

Vision har startat avtalsrörelsen med Arbetsgivaralliansen branschkommitté Utbildning och Folkbildning I

I fredags den 24 februari startade avtalsförhandlingarna med Arbetsgivaralliansen och branschområdet Utbildning och Folkbildning. Första förhandlingstillfället innebar att Arbetsgivaralliansen presenterade sina utgångspunkter varefter Vision och övriga fack presenterade sina yrkanden. Vårt yrkande hittar du på vår hemsida. Samtliga parter har en stor förväntan på att kunna bli överens om ett tydligare löneavtal som beskriver vad […]

Kategori:

Avtalsrörelsen med Sveriges Kommuner och Landsting – Villkorsfrågor III

I går fortsatte förhandlingarna med SKL. Vision har pekat på att våra medlemmar som är unga, nyanställda och akademiker vill ha fast anställning, det vi avtalen kallar tillsvidare anställning. Våra medlemmar vill inte ha ofasta jobb så kallade visstidsanställningar allt enligt den stora medlemsundersökning vi gjorde i höstas. Ett annat område som vi lyft i […]

Kategori:

Avtalsrörelsen med Svenska kyrkan II

I de fortsatta förhandlingarna med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har kyrkans ekonomiska utveckling ställts i relation till behovet av att kunna erbjuda goda anställningsvillkor för att kunna rekrytera och behålla kompetent personal. De anställda kan inte subventionera kyrkans verksamhet genom att inte få konkurrenskraftiga löner och anställningsvillkor. På sikt skulle det påverka kyrkans möjligheter att nå […]

Kategori:

Så har avtalsrörelsen med svenska kyrkan startat!

Så har även avtalsrörelsen med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation startat med att facken och arbetsgivarorganisationen gått igenom sina yrkanden på förändringar i avtalen. Både kyrkan och en del fack vill avvakta resultatet av förhandlingarna med Sveriges Kommuner och landsting. Så min gissning är att de riktigt intensiva förhandlingarna kommer igång först i april. Löneavtalets nivå och […]

Kategori:

Avtalsrörelsen fortsätter kring villkorsfrågor – Arbetstid och beredskap

Hej, igår fortsatte vi förhandlingarna med SKL kring allmänna villkorsfrågor med fokus på arbetstid kopplat till beredskap. Vision ser med oro på att beredskap har ökat på senare år i verksamheter som vård och omsorg. I praktiken innebär det att våra medlemmar först har ett ordinarie arbetstidsmått på 40 timmar per vecka, till det kommer […]

Kategori:
12