Visionbloggen

Arkiv för författare

Kollektivavtalet för trossamfund och ekumeniska organisationer klart!

Vision och Arbetsgivaralliansen har kommit överens om ett nytt kollektivavtal för anställda inom avtalsområdet för trossamfund och ekumeniska organisationer. Det förra avtalet löpte ut sista september och sedan dess har vi förhandlat med arbetsgivarorganisationen för att nå en överenskommelse. Det nya avtalet ger löneökningar med minst 2,2 procent under 2016 för Visions medlemmar. När lönerna […]

Kategori:

Äntligen är kollektivavtalet för folkhögskolor och friskolor anslutna till Arbetsgivaralliansen klart!

Förhandlingarna som påbörjats under våren är nu slutförda, vilket innebär att arbetet med att få ut de nya lönerna nu kan sätta igång! Avtalet är ett-årigt och anger att lönerna ska öka med minst 2.2 % för Visions medlemmar. De nya lönerna gäller retroaktivt från 1 maj 2016. Som vanligt är detta ingen individgaranti, du […]

Kategori:

Förhandlingarna om nytt kollektivavtal för folkhögskolorna drar ut på tiden

Förhandlingarna med Arbetsgivaralliansen om nytt kollektivavtal för folkhögskolor och friskolor drar ut på tiden. Vi jobbar för att ha ett avtal klart innan sommaren. Det är angeläget att få ett avtal på plats samtidigt vill vi förbättra villkoren för de anställda och den diskussionen går långsamt framåt. Även om vi har bra dialog kring frågor […]

Kategori:

Kollektivavtalet för anställda i Svenska kyrkan (äntligen!) klart

Vision och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har kommit överens om ett nytt kollektivavtal för anställda inom Svenska kyrkan. Äntligen. Det förra avtalet löpte ut sista mars och sedan dess har vi förhandlat med arbetsgivarorganisationen för att nå en överenskommelse. Det nya avtalet ger löneökningar med minst 2,2 procent under 2016 för Visions medlemmar och beskriver tydligt […]

Kategori:

Kollektivavtalsförhandlingar för folkhögskolor, friskolor och förskolor inledda

Idag har vi haft det första förhandlingstillfället med Arbetsgivaralliansen i kollektivavtalet som gäller för folkhögskolor och friskolor. I förhandlingarna vill Vision bland annat åstadkomma reallöneökningar, utökad rätt till tjänstledighet och samma yttrande- och meddelarfrihet som för medarbetare i offentlig sektor. Den löneskillnad som i dag finns mellan medarbetarna i den kvinnodominerade skol- och utbildningsbranschen och […]

Kategori:

Inget nytt kollektivavtal för anställda i Svenska kyrkan, ännu

Imorgon löper kollektivavtalet för anställda inom Svenska kyrkan ut. Något nytt avtal är dock ännu inte klart utan förhandlingarna pågår fortfarande. Vi är överens med motparten om att det nu gällande kollektivavtalet ska gälla så länge förhandlingarna pågår. Nästa vecka intensifieras förhandlingarna i syfte att nå en överenskommelse. Bland de frågor som fortfarande diskuteras kan […]

Kategori:

Förhandlingar med SKL inledda

Avtalsförhandlingar med Sveriges kommuner och landsting (SKL) om anställningsvillkoren för Visions medlemmar har inletts. Vision kommer framförallt att driva frågor med koppling till arbetstid: att arbetsbelastningen ska vara rimlig och att villkoren för dem som är uppbundna mycket utöver den ordinarie arbetstiden ska förbättras. Det vill säga de medlemmar som har jour eller beredskap. Villkoren […]

Kategori:

Förhandlingarna med Svenska kyrkan är igång!

Vision har sagt upp kollektivavtalet för att förhandla fram ett nytt. Idag har vi tillsammans med de övriga fackförbunden träffat arbetsgivarens företrädare SKAO (Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation) för ett första förhandlingstillfälle. Förhandlingarna kommer att pågå under våren och förhoppningsvis har vi ett nytt avtal klart innan det nuvarande löpet ut den 31 mars 2016. Vårt yrkande […]

Kategori:

Dags att använda studenternas kompetens på rätt sätt!

Idag levererar Vision ett studentmedarbetaravtal med Sveriges kommuner och landsting. Avtalet underlättar för studenter att arbeta inom kommun, landsting och Pactaföretag redan under studietiden.  Vi måste säkra kompetensförsörjningen av akademiker inom kommuner och landsting. Studentmedarbetaravtal är ett steg på vägen, men mer behövs. För att avtalet ska göra nytta behöver det nu användas. Nu när […]

Kategori:

Förhandlingarna med kyrkan fortsätter

Förhandlingarna med Svenska kyrkan fortsätter. Förhoppningen är att vi har ett färdigt avtal att presentera innan månadsskiftet. Förhandlingsklimatet är gott. Jag upplever att vi tar oss fram mot ett avslut i ganska bra takt. I ett antal frågor, däribland förbättringar för unga och visstidsanställda, har vi kommit långt. Det avtal som slutligen antas är en […]

Kategori:
12