Visionbloggen

Avtal 2017 Arbetsgivaralliansen vård och omsorg

Nu har vi bytt yrkanden med Arbetsgivaralliansen inom bransch vård och omsorg. Avtalsområdet innefattar vård, omsorg och behandlingsverksamhet som bedrivs av organisationer utan vinstsyfte.

Förra avtalsrörelsen resulterade i ett ettårigt avtal. Fokus i avtalsrörelsen 2016 var ett hållbart arbetsliv och arbetstid. Den ständiga tillgängligheten är och har varit ett stort problem inom många branscher och så även denna. Att arbeta sin heltid och sedan stå till arbetsgivarens förfogande efter arbetstidens slut är slitsamt och håller inte ett helt arbetsliv. Vision kunde därför känna en stolthet när vi satte pennan till pappret och skrev på ett avtal som innebär begränsningar i mängden beredskap.

Ett hållbart arbetsliv är fortsatt en högst aktuell fråga och går även in i avtalsrörelse 2017. 2016 trädde en ny föreskrift från arbetsmiljöverket i kraft, Organisatorisk och social arbetsmiljö. Vi ser att många av våra medlemmar arbetar med arbetsuppgifter som är psykiskt påfrestande och med en hög arbetsbelastning. Vision vill att dessa frågor omhändertas på arbetsplatserna för att våra medlemmar ska ha en trygg arbetsplats att gå till och med en arbetsbelastning som går i linje med en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv.

En del av en god arbetsmiljö är att kunna bibehålla arbetsförmågan och därför ser vi att ledighetsbestämmelsen med lön utökas så att den enskilde kan besöka hälso- och sjukvård i detta syfte. Även blivande föräldrar ska ha rätt till ledighet för att besöka mödra- och barnavårdscentral med bibehållen lön.

Vision vill avslutningsvis se att våra medlemmar får reallöneökningar för att minska löneskillnaderna mellan kvinnodominerade och mansdominerade yrken och sektorer.

Yrkandet hittar du här

Nu är avtalsrörelsen igång!

Rekommendera artikeln till en vän: