Visionbloggen

Biståndshandläggaren – en politisk strykpojke?

Flera gånger den senaste tiden har jag haft anledning att reagera på osakliga beskyllningar av biståndshandläggarna inom äldreomsorgen. Ofta har det handlat om beklämmande människoöden där medias dramaturgi framställer biståndshandläggaren som en fyrkantig byråkrat, eller som rent av illasinnad. Jag har även färska exempel på hur politiker hukar bakom biståndshandläggarna för att själva stå fria från ansvar. Ett ansvar som de i högsta grad äger och är valda att stå till svars för.
Senast i morse fick jag anledning att reflektera över biståndshandläggarnas utsatthet. På dagens DN Debatt (http://www.dn.se/debatt/nog-med-krokodiltarar-valj-en-ny-vag-for-aldreomsorgen/)  beskriver Malin Appelgren (KD), kommunalråd i Solna med äldreomsorgsansvar, att biståndshandläggare är de som får rätt när en enskilds behov prövas i förvaltningsrätten. Det är en osaklig beskrivning i mitt tycke. Biståndshandläggaren har inget egenintresse i att vinna över enskilda utsatta människor. De agerar på uppdrag av socialnämnden, av kommunen och är styrda av politiska beslut.
Varför florerar då dessa felaktiga beskrivningar av biståndshandläggare och varför hukar politiker i deras skugga? Svaret tror jag till viss del beskrivs av Appelgren, senare i debattartikeln. Hon skriver att det är en ”farlig utveckling när gapet mellan allmänhetens förväntningar och det offentligas skyldighet blir allt bredare”. Därefter ger hon tre möjliga alternativ på hur det politiska ansvaret kan tydliggöras. Med mina ord betyder det hur vi i framtiden ska kunna få resurserna att räcka till äldres behov. Antingen handlar det som att bana väg för privat tilläggsfinansiering, eller att låta äldreomsorgen ta en större andel av BNP på andra behovs bekostnad, eller att låta de friskaste och rikaste ta en större del av kostnaden själva. Jag gissar att oppositionen kan lägga till ytterligare ett par alternativ, till exempel att upphöra med skattesänkningar, eller skulle vissa argumentera för att krisbeskrivningen av den demografiska utvecklingen är överdriven.
Oavsett perspektivval speglar ovanstående det dynamiska politiskt fält äldreomsorgen är i dag. Människors behov står mot förväntningar och mot befintliga resurser. Framtida finansieringssystem av äldreomsorgen är en av våra främsta politiska skiljelinjer, vilket troligen kommer att speglas i valrörelsen. I dag står biståndshandläggarna mitt i denna politiska hetluft. Det är inte konstigt att det blåser om öronen.

Kategori:
  • Malin Appelgren

    Hej Kristina! Kul att du läst min artikel! Jag vill förtydliga att jag INTE skyller på biståndshandläggarna (som de facto bara fattar beslut på delegation, det är i juridisk mening den politiska nämnden som fattar beslut), jag försöker säga precis motsatsen, att besliuten fattas i enlighet med socialtjänstlagen. Gillar man som politiker inte utfallet av de besluten så får man ändrai SoL, inte skylla på biståndshandläggarna. Syftet med artikeln är att få igång en diskussion om hur äldreomsorgen ska utvecklas och finansieras.
    Allt gott,
    Malin Appelgren

Rekommendera artikeln till en vän: