Visionbloggen

Kategori: Arbetsmiljö

Skyddsombudens dag – alltid onsdag v. 43

Skyddsombudens dag infaller alltid på onsdagen i vecka 43, europeiska arbetsmiljöveckan. Varför behöver skyddsombuden uppmärksammas en speciell dag? Det är en unik roll på arbetsplatsen som det är viktigt att känna till och nyttja, för att risker i arbetsmiljön ska uppmärksammas om arbetsgivaren inte gör det själv. Skyddsombud har en unik och speciell ställning på […]

IT – i chefens tjänst? En rapport om chefers inflytande och digitala arbetsmiljö.

Hur ser egentligen chefens digitala arbetsmiljö ut? Vad har chefer för inflytande på IT-systemens utformning och planering av införandet av IT-systemen i verksamheten? Tycker cheferna att IT-systemen är ett användbart verksamhetsstöd och stödjer verksamhetsutvecklingen? Det var några följdfrågor när det gäller chefers digitala arbetsmiljö som vi gärna ville ha svar på när vi fick resultatet […]

Ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö – ett efterlängtat stöd för bättre hälsa.

Arbetsmiljöverket har idag tagit ett glädjande beslut om att ge ut en ny föreskrift som handlar om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det handlar om det vi nog alla vet påverkar vår hälsa, dvs stress, konflikter, mobbning och arbetstidens förläggning. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har en stor betydelse för Visions medlemmar, men det har […]

Mindre IT-strul och stress kräver ökat inflytande för personalen

Många av Visions medlemmar jobbar i en digital miljö. De är beroende av ett fungerade IT-stöd som underlättar arbetet och inte skapar merarbete och stress. De flesta tycker att IT-systemen underlättar jobbet. För många är IT precis det stöd det ska vara, för en del andra är det inte alls så. I Visions rapport om […]

God dag, herr Vardag!

Nu är vi här igen. På jobbet.  Efter en längre ledighet. Känns både roligt och trögt i en salig blandning. Roligt att träffa kollegorna och ta sig an 2014 års utmaningar. Vi är nog många som såg fram mot den välbehövliga ledigheten för vila och gott umgänge, men för en del andra kan det istället ha varit en känslomässigt […]

Ständigt tillgänglig i jobbet? -tekniska möjligheter ger frihet och nya förväntningar.

Inom alltfler yrken och verksamheter pratas det om den ökande möjligheten till ett flexibelt arbetsliv som, med hjälp av tekniken, möjliggör förhållningssättet att det viktiga är inte vart jobbet görs, utan att det görs. Ett sådant arbetsliv välkomnar Vision som anser att de arbetsplatser som återinför stämpelklockan i nya former går baklänges in i framtiden. […]

Jämställt på jobbet ger dig hälsa och välstånd.

På internationella kvinnodagen och alla andra dagar vill vi ha ett jämställt arbetsliv, både i lönekuvertet och på hälsokontot. Mycket finns att säga om kvinnors situation i dagens arbetsliv och samhälle. Jag vill därför passa på att sätta på oss genderglasögonen på arbetsmiljön och förmedla några tankespår om det perspektivet. Inte nog med att kvinnorna fortfarande […]

Positiv respons på Visions lagförslag mot mobbning!

Idag presenterade vi lagförslaget på ett riksdagsseminarie. Salen var full och responsen positiv till att Vision kommit med ett konkret förslag på en lagtext. Flera riksdagsmän från olika partier ställde sig positiv till vårt konkreta förslag. En feedback vi fick var ett tack till Vision för att vi bidragit med en så konkret materia som […]

Vi vill ha en lag mot mobbing, nu!

Det finns en fallucka i svensk lagstiftning. I den falluckan ramlar den som är i negativ minoritet, underläge, på sin arbetsplats. När vi går i skolan får vi lära oss att mobbning är något så i grunden vedervärdigt och fel. Ett smutsigt och ovärdigt sätt att behandla varandra. Skolan har ett ansvar i att se […]

Kategori:

Ensam är inte stark!

Varför känns det mer otryggt att gå hem ensam om natten än när man är två eller flera som har sällskap? Svaret, eller rättare sagt ‘svaren’, på den frågan kan variera beroende på vem du är. Man eller kvinna, stor eller liten, gammal eller ung, i tjänst eller privat och mycket mer. Men dom svaren är även applicerbara inom […]

1234