Visionbloggen

Kategori: Avtal

Använd ditt samtal om lön

Temperaturen i vår avtalsrörelse har höjts något efter att Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) förhandlare druckit av vårt goda Fairtrade-kaffe på plan 1 i förbundshuset, och vår förhandlingschef Eva-Lotta grundligt gått igenom vad vi vill i avtalsrörelsen. Inom några veckor träffas vi förhandlare för att gå in i fasen då vi påbörjar de formella förhandlingarna. […]

Kategori:

Vision jobbar för att du ska få rätt lön

I veckan lämnade vi över vårt yrkande till arbetsgivarorganisationen Sveriges kommun och landsting, SKL, inför avtalsrörelsen 2017. Yrkandet innehåller de krav som vi vill förhandla om med arbetsgivarna i nästa års avtalsrörelsen. Vårt självklara fokus är att du ska få rätt lön. Grunden i vårt yrkande är fortsatta reallöneökningar. De senaste åren har varit gynnsamma […]

Avtalsrörelse 2017

Arbetsgivarna inom SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) står inför en enorm rekryteringsutmaning inom de närmaste åren. Om inga förändringar görs kommer välfärdssektorn, enligt en rapport från SKL, behöva rekrytera cirka en halv miljon medarbetare till 2023. Den siffran kan enligt deras beräkningar minskas med över tjugo procent om fler anställda orkar arbeta längre samtidigt som […]

Visions avtalsrörelse 2017 med Svenska kyrkan

I torsdags den 15 december träffades Vision och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation för att dela med sig av respektives intressen för kommande avtalsrörelse. Förhandlingarna kommer att pågå under våren och förhoppningsvis har vi ett nytt avtal klart innan det nuvarande löpt ut den 31 mars 2017. Visions yrkande i sin helhet hittar du här. Kyrkan står […]

Kollektivavtalet för trossamfund och ekumeniska organisationer klart!

Vision och Arbetsgivaralliansen har kommit överens om ett nytt kollektivavtal för anställda inom avtalsområdet för trossamfund och ekumeniska organisationer. Det förra avtalet löpte ut sista september och sedan dess har vi förhandlat med arbetsgivarorganisationen för att nå en överenskommelse. Det nya avtalet ger löneökningar med minst 2,2 procent under 2016 för Visions medlemmar. När lönerna […]

Kategori:

Äntligen är kollektivavtalet för folkhögskolor och friskolor anslutna till Arbetsgivaralliansen klart!

Förhandlingarna som påbörjats under våren är nu slutförda, vilket innebär att arbetet med att få ut de nya lönerna nu kan sätta igång! Avtalet är ett-årigt och anger att lönerna ska öka med minst 2.2 % för Visions medlemmar. De nya lönerna gäller retroaktivt från 1 maj 2016. Som vanligt är detta ingen individgaranti, du […]

Kategori:

Förhandlingarna om nytt kollektivavtal för folkhögskolorna drar ut på tiden

Förhandlingarna med Arbetsgivaralliansen om nytt kollektivavtal för folkhögskolor och friskolor drar ut på tiden. Vi jobbar för att ha ett avtal klart innan sommaren. Det är angeläget att få ett avtal på plats samtidigt vill vi förbättra villkoren för de anställda och den diskussionen går långsamt framåt. Även om vi har bra dialog kring frågor […]

Kategori:

Nytt avtal för Arbetsgivaralliansen bransch vård och omsorg

Nu har vi skrivit under det nya avtalet för bransch vård och omsorg inom Arbetsgivaralliansen. Det har stundom varit frustrerande och vi har i vissa delar stått långt ifrån varandra. För Vision har det varit viktigt att få gehör för frågor som handlar om ett hållbart arbetsliv. Inom vår bransch är det människan som är […]

KFS avtalen 2016, vem uppskattar en 0-0 match?

Vision har under hela våren suttit i förhandlingar med KFS om nya avtal för vissa branscher och i förhandlingar om förändringar i de avtal som löper tills vidare. Vi har tecknat nya avtal för Besöksnäringen som delas i två. Ett för just Besöksnäring och ett för Museer och Arkeologisk verksamhet. Vi har även ett avtal för […]

Kategori:

KFS Avtalen

Förhandlingarna med KFS om nya avtal är inne i ett mycket intensivt skede. Möjligen närmar vi oss nya avtal i början på nästa vecka. För flera av branschavtalen är det bara små finjusteringar som återstår. På Vård och Omsorgsavtalet står parterna dock fortfarande en bit ifrån varandra. Det kommer dock inte bli några jättestora och […]