Visionbloggen

Kategori: Avtal

Börjar det närma sig ett avslut inom Alliansen Vård och Omsorg?

Läget just nu är att vi sitter och filar på textförslag gällande framförallt arbetstid. Vi är inte helt överens om skrivningarna, vi som förbund vill ha skarpare skrivningar för att säkerställa och motparten vill ha mer åt intentionshållet. Förhoppningsvis landar vi någonstans i mitten där vi tydligt får fram att vi måste ha gränser mellan […]

Turordningen och Vision

De senaste dagarna har det förts en debatt mellan främst Vårdförbundet och Kommunal om den överenskommelse om nyheter i omställningsavtalet och förändrade turordningsregler som Kommunal och SKL har tecknat. Överenskommelsen går i korthet ut på att under en period av tre år genomföra förbättringar i omställningsavtalet så att man tidigt identifierar individer som riskerar att […]

Kategori:

Kollektivavtalet för anställda i Svenska kyrkan (äntligen!) klart

Vision och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har kommit överens om ett nytt kollektivavtal för anställda inom Svenska kyrkan. Äntligen. Det förra avtalet löpte ut sista mars och sedan dess har vi förhandlat med arbetsgivarorganisationen för att nå en överenskommelse. Det nya avtalet ger löneökningar med minst 2,2 procent under 2016 för Visions medlemmar och beskriver tydligt […]

Kategori:

Yrkande om arbetstid och ett hållbart arbetsliv

Ibland är ingen information också information så här kommer ett inlägg. Det var ett tag sen det senaste inlägget. Anledningen är att det av olika skäl inte hänt så mycket på området. Vision står kvar vid sina yrkanden och där fokus ligger på arbetstid och ett hållbart arbetsliv. Som jag skrivit tidigare har vi som […]

Kategori:

Förhandlingsläget med KFS

Förhandlingarna med KFS fortgår. Avtalet för Besöksnäringen och Vård och omsorg löpte ut 2016-03-31 och än har vi inte kommit fram till några nya avtal på dessa områden. Men vi har kommit överens om vissa redaktionella ändringar i avtalet som ska göra det mer lättläst. Frågor om de särskilda ersättningarna diskuteras intensivt på båda avtalen. […]

Kategori:

Framsteg och trösklar i förhandlingar med Fastigo

Under de senaste veckorna har förhandlingar pågått mellan Vision och fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo. Vi för en konstruktiv dialog runt att stärka upp löneprocessavtalet så det blir än mer tydligt och användarvänligt på de kommunala fastighetsbolagen. Vi har gemensamma mål att göra löneprocessen logisk och användbar både för det stora fastighetsbolaget med en Visionsklubb och det […]

Kollektivavtalsförhandlingar för folkhögskolor, friskolor och förskolor inledda

Idag har vi haft det första förhandlingstillfället med Arbetsgivaralliansen i kollektivavtalet som gäller för folkhögskolor och friskolor. I förhandlingarna vill Vision bland annat åstadkomma reallöneökningar, utökad rätt till tjänstledighet och samma yttrande- och meddelarfrihet som för medarbetare i offentlig sektor. Den löneskillnad som i dag finns mellan medarbetarna i den kvinnodominerade skol- och utbildningsbranschen och […]

Kategori:

Äntligen en föreskrift som förebygger den sjuka stressen!

Nästa år, 2017, fyller Arbetsmiljölagen 40 år. Från och med idag blir arbetsmiljölagen en lite mer modern förtioåring. Som fungerar både i mans- och kvinnodominerade verksamheter. Som är användbar både i fysiska arbetsmiljöer och i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Den sista mars uppdateras Arbetsmiljölagen när dess nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS […]

Inget nytt kollektivavtal för anställda i Svenska kyrkan, ännu

Imorgon löper kollektivavtalet för anställda inom Svenska kyrkan ut. Något nytt avtal är dock ännu inte klart utan förhandlingarna pågår fortfarande. Vi är överens med motparten om att det nu gällande kollektivavtalet ska gälla så länge förhandlingarna pågår. Nästa vecka intensifieras förhandlingarna i syfte att nå en överenskommelse. Bland de frågor som fortfarande diskuteras kan […]

Kategori:

Yrkanden och löneavtal

Vi har nu haft vår andra sittning tillsammans med Arbetsgivaralliansen inom bransch vård och omsorg. Under vår första träff där samtliga parter närvarade gick vi igenom respektives yrkanden. Från den fackliga sidan finns vissa gemensamma nämnare där ett sådant yrkande är ett förtydligande av löneavtalet. Lönen spelar en stor roll både för företag och medarbetare. För […]

Kategori: