Visionbloggen

Kategori: Avtal

Då kör vi – avtalsrörelse 2016 Arbetsgivaralliansen Vård och omsorg

Nu har Vision växlat yrkande med Arbetsgivaralliansen inom bransch vård och omsorg. Avtalsområdet innefattar vård, omsorg och behandlingsverksamhet som bedrivs av organisationer utan vinstsyfte. Vi har haft ett två årigt avtal som nu löper mot sitt slut. Som grund för våra yrkanden har vi bl.a. skickat ut en enkät till våra medlemmar inom området. De […]

Förhandlingar med SKL inledda

Avtalsförhandlingar med Sveriges kommuner och landsting (SKL) om anställningsvillkoren för Visions medlemmar har inletts. Vision kommer framförallt att driva frågor med koppling till arbetstid: att arbetsbelastningen ska vara rimlig och att villkoren för dem som är uppbundna mycket utöver den ordinarie arbetstiden ska förbättras. Det vill säga de medlemmar som har jour eller beredskap. Villkoren […]

Kategori:

Startskottet har gått! Avtalsförhandlingar för kommunala fastighetsbolag är igång.

Igår träffade jag och min kollega Jan-Olov företrädare för arbetsgivarorganisationen Fastigo. Vi växlade då avtalskrav, så kallade avtalsyrkanden med varandra. Vi gjorde det tillsammans med andra fackförbunden vi till stora delar kommer samförhandla med. Vi har en del gemensamma intressen och som du vet blir det ett större tryck i en fråga som många medlemmar […]

Förhandlingarna med Svenska kyrkan är igång!

Vision har sagt upp kollektivavtalet för att förhandla fram ett nytt. Idag har vi tillsammans med de övriga fackförbunden träffat arbetsgivarens företrädare SKAO (Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation) för ett första förhandlingstillfälle. Förhandlingarna kommer att pågå under våren och förhoppningsvis har vi ett nytt avtal klart innan det nuvarande löpet ut den 31 mars 2016. Vårt yrkande […]

Kategori:

Det handlar om din lön (och ditt kön)

Se dig omkring en stund på din arbetsplats. Ta en promenad i korridoren, höj blicken i kontorslandskapet och fundera över vilka det är som sitter där och jobbar. Om du som är medlem i Vision skulle samla ihop alla dina kollegor hos arbetsgivaren så är sannolikheten hög att 70-80% av alla i rummet är kvinnor. […]

Kategori:

IT – i chefens tjänst? En rapport om chefers inflytande och digitala arbetsmiljö.

Hur ser egentligen chefens digitala arbetsmiljö ut? Vad har chefer för inflytande på IT-systemens utformning och planering av införandet av IT-systemen i verksamheten? Tycker cheferna att IT-systemen är ett användbart verksamhetsstöd och stödjer verksamhetsutvecklingen? Det var några följdfrågor när det gäller chefers digitala arbetsmiljö som vi gärna ville ha svar på när vi fick resultatet […]

Dags att använda studenternas kompetens på rätt sätt!

Idag levererar Vision ett studentmedarbetaravtal med Sveriges kommuner och landsting. Avtalet underlättar för studenter att arbeta inom kommun, landsting och Pactaföretag redan under studietiden.  Vi måste säkra kompetensförsörjningen av akademiker inom kommuner och landsting. Studentmedarbetaravtal är ett steg på vägen, men mer behövs. För att avtalet ska göra nytta behöver det nu användas. Nu när […]

Kategori:

Orostecken från kommuner och landsting – upp till bevis nu!

I fredags genomförde vi det sista av fyra seminarier tillsammans med SKL riktade till lokala arbetsgivare och förtroendevalda. Ambitionen var att tillsammans ge de centrala parternas syn på viktiga faktorer för genomförandet av nästa års lönerevision där avtalet saknar centralt angivna nivåer. Arbetsgivarna har fått en stor makt och ett stort ansvar över lönebildningen lokalt […]

Kategori:

Förhandlingarna med kyrkan fortsätter

Förhandlingarna med Svenska kyrkan fortsätter. Förhoppningen är att vi har ett färdigt avtal att presentera innan månadsskiftet. Förhandlingsklimatet är gott. Jag upplever att vi tar oss fram mot ett avslut i ganska bra takt. I ett antal frågor, däribland förbättringar för unga och visstidsanställda, har vi kommit långt. Det avtal som slutligen antas är en […]

Kategori:

Avtalsrörelsen med Svenska kyrkan

Efter ett förhandlingsuppehåll under slutskedet av förhandlingarna med Sveriges kommuner och landsting tar vi nu nya tag. I förra veckan återupptogs förhandlingarna med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Under denna vecka och nästa träffar vi vår motpart ungefär varannan dag. Svenska Kyrkan står inför ett generationsskifte och behöver skaffa sig fördel i konkurrensen om ny arbetskraft. Detta […]

Kategori: