Visionbloggen

Kategori: Karriärcoachning

God dag, herr Vardag!

Nu är vi här igen. På jobbet.  Efter en längre ledighet. Känns både roligt och trögt i en salig blandning. Roligt att träffa kollegorna och ta sig an 2014 års utmaningar. Vi är nog många som såg fram mot den välbehövliga ledigheten för vila och gott umgänge, men för en del andra kan det istället ha varit en känslomässigt […]

Vilken är den viktigaste frågan inför en omorganisation?

Ett företags uppdrag och mål är självklart utgångspunkten när organisationen läggs fast. Men hur blir företaget lyckosamt och vad är den bästa organisationen? Något jag vet alldeles bestämt är att jag arbetar bäst, är effektivast och gör bäst resultat när jag får arbeta utifrån mina drivkrafter. Jag är utvidgare vilket, enligt den Karriärmodell som Vision […]

Kategori:

Vad är Karriär

 Att få en god position? Min levnadsbana? Min körväg? Trivas på arbetet? Få ihop livspusslet? Detta är några exempel på hur man kan tänka om Karriär. Visions medlemslöfte innebär att vi tillsammans skall arbeta för att du skall få ut så mycket så möjligt av ditt arbetsliv – din karriär.  Vision arbetar med att skapa opinion […]

Kategori: