Visionbloggen

Kategori: Ledarskap

IT – i chefens tjänst? En rapport om chefers inflytande och digitala arbetsmiljö.

Hur ser egentligen chefens digitala arbetsmiljö ut? Vad har chefer för inflytande på IT-systemens utformning och planering av införandet av IT-systemen i verksamheten? Tycker cheferna att IT-systemen är ett användbart verksamhetsstöd och stödjer verksamhetsutvecklingen? Det var några följdfrågor när det gäller chefers digitala arbetsmiljö som vi gärna ville ha svar på när vi fick resultatet […]

Har kommunerna råd med chefsflykt?

Hur står det till med förutsättningar för våra chefer egentligen? Med jämna mellanrum dyker det upp signaler från flera delar av landet att chefer flyr vissa arbetsgivare. Och då är det inte en eller två chefer inom äldreomsorgen vi pratar om. Utan många. Från både ”mjuka” och ”hårda” verksamheter. Både från kvinnodominerade och mansdominerade. Och […]

Kategori:

Ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö – ett efterlängtat stöd för bättre hälsa.

Arbetsmiljöverket har idag tagit ett glädjande beslut om att ge ut en ny föreskrift som handlar om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det handlar om det vi nog alla vet påverkar vår hälsa, dvs stress, konflikter, mobbning och arbetstidens förläggning. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har en stor betydelse för Visions medlemmar, men det har […]

Att våga lyfta de duktiga

Feedback – hur känner du när du hör det ordet? Positivt? Eller väcker det dåliga samveten? Du vet så väl att alla i din personalstyrka vill ha mer feedback och att det är svårt att hinna med detta i tillräcklig omfattning. Efter att ha varit chef i några år landade jag i att det inte går att […]

Kategori:

Inte chef längre, lätt som en plätt?

Så var det då gjort. Jag har klivit av chefsjobbet. 10 år på samma chefsjobb. Precis som jag alltid sagt när jag är ute och föreläser: 10 år på samma chefsjobb är max. Sedan ökar riskerna att en blir blasé, och för oengagerad. Så – i juni hade 10 år gått och det var dags. […]

Kategori:

Utvecklingssamtal, makt eller dialog?

Utvecklingssamtal. Ett positivt möte, med skratt och utbyte av tankar. Med fokus på resultat och individens utveckling. I samförstånd och dialog. Eller? Ett spänt möte. Där hierarkin tydligt framgår. Där chefen styr samtalet och vem som har makten lyser igenom i varje yttrande. Hur ser det ut hos dig? Alla strävar efter det första, men […]

Kategori:

Hur mycket ska en chef märka, och finns det halva mynt?

På kunskapsintensiva arbetsplatser har personalen långtgående eget ansvar. De planerar sitt jobb självständigt. Genomför det självständigt. Och utvärderar självständigt.  Chefen delegerar och är mera som en coach än en arbetsledare. De anställda jobbar på och levererar resultat. Arbetsplatsen gör gemensamma större planeringar tillsammans någon gång om året, och kanske följs det upp kvartalsvis, eller halvårsvis. […]

Kategori:

Vem vill vara en partypooper?

Ni sitter där i fikarummet och har så härligt roligt. Det är skönt att gå ifrån allvaret i jobbet ett tag. Du gillar alla dina arbetskamrater. Några mer, och några mindre, men du trivs bra med alla. Skratten klingar gott. Och så, mitt i det härliga roliga avslappnade så hör du en kommentar som du […]

Kategori:

Få en halvtimma per dag med digital skyddsrond!

För två år sedan lärde jag mig att använda ”uppgifter” i outlook. Det var på en endagarsutbildning om effektivitet och för mig var det en riktig aha-upplevelse. Jag började använda funktionen direkt, och det har hjälpt mig att systematisera mycket i arbetslivet. Mindre att hålla reda på i huvudet, och mindre som ramlar i mellan. […]

Kategori:

Mindre IT-strul och stress kräver ökat inflytande för personalen

Många av Visions medlemmar jobbar i en digital miljö. De är beroende av ett fungerade IT-stöd som underlättar arbetet och inte skapar merarbete och stress. De flesta tycker att IT-systemen underlättar jobbet. För många är IT precis det stöd det ska vara, för en del andra är det inte alls så. I Visions rapport om […]