Visionbloggen

Kategori: Socialt arbete

IT-skyddsronder och skyddsombudens betydelse för verksamhetsutveckling

Det händer mycket inom både arbetsmiljö- och digitaliseringsområdet just nu, och det är bra eftersom behovet av ett mänskligare arbetsliv är stort. Sjukskrivningarna måste minska för kostnaderna för bristande arbetsmiljö är höga och betalas nu av såväl samhället, arbetsgivarna och framförallt den enskilde som betalar notan både ekonomiskt, hälsomässigt och socialt. Det är så mycket […]

Från #sjuktstressigt till schysta villkor

Vargtimmar i vånda, hjärtklappning, glömd mobil eller utbrott på ungarna. Jag bär sällan hög stress på ett behagligt sätt trots att jag ligger långt ifrån farliga nivåer. Det läget når dessvärre allt fler medarbetare i socialtjänsten. Skadorna som dessa personer riskerar till följd av sin arbetssituation är bokstavligt talat livshotande. Vision har sammanställt fakta kring […]

Kategori:

#rapporteramera

Personalen i socialtjänsten i Nyköping har tröttnat på svaren, ”du måste lära dig att prioritera”, ”sänk ambitions nivå, ”finns inte budget”. Idag samlas de i en aktion för att tillsammans skriva avvikelserapporter. Syftet är att lyfta ansvaret från medarbetarna till de som är faktiskt ansvariga. Socialtjänstens medarbetare är många gånger osäkra på hur man ska gå […]

Kategori:

Kris och utveckling i socialtjänsten

Det råder en löftesrik enighet om situationen i den sociala barn- och ungdomsvården. Det vågar jag påstå efter den nationella dialogen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arrangerade i onsdags. För ett år sedan tog ansvarig minister, Åsa Regnér, initiativ till den första nationella dialogen mellan myndigheter, kommuner, fackliga organisationer med flera. Parter som var […]

Kategori:

Äntligen en föreskrift som förebygger den sjuka stressen!

Nästa år, 2017, fyller Arbetsmiljölagen 40 år. Från och med idag blir arbetsmiljölagen en lite mer modern förtioåring. Som fungerar både i mans- och kvinnodominerade verksamheter. Som är användbar både i fysiska arbetsmiljöer och i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Den sista mars uppdateras Arbetsmiljölagen när dess nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS […]

Kvalitet i äldreomsorg är beroende av insiktsfullt ledarskap

Att äldreomsorgen är underdimensionerad på många ställen har nog de flesta som följt SVT:s granskning konstaterat med olust. Det gör det tungt och svårt, ibland närmast omöjligt, för personalen att tillhandahålla den äldreomsorg som de ser att den enskilde skulle behöva. I förra veckan hade utredningen Nationell kvalitetsplan för äldreomsorg ”Kick-off”, ett första gemensamt möte […]

Jag läser larmrapporter och förfäras, om och om igen

Trångboddhet på boenden för ensamkommande barn. Placeringar i tveksamma, undermåliga familjehem. Sedan en tid tillbaka rapporterar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) varje vecka om läget i landet till följd av flyktingsituationen. Meningarna ovan är hämtade från rapporten vecka 50. Rapporten avslutas med de svarta orden ”Sammanfattningsvis har läget inom socialtjänst, överförmyndarverksamhet och skola försämrats […]

Kategori:

IT – i chefens tjänst? En rapport om chefers inflytande och digitala arbetsmiljö.

Hur ser egentligen chefens digitala arbetsmiljö ut? Vad har chefer för inflytande på IT-systemens utformning och planering av införandet av IT-systemen i verksamheten? Tycker cheferna att IT-systemen är ett användbart verksamhetsstöd och stödjer verksamhetsutvecklingen? Det var några följdfrågor när det gäller chefers digitala arbetsmiljö som vi gärna ville ha svar på när vi fick resultatet […]

Chefer i första linjen – erkänd operativ lagspelare

Tidigare i år beslutade regeringen att avsätta 7 miljarder kronor till personalförstärkningar i äldreomsorgen under de kommande åren. Idag har Socialstyrelsen kommit med sitt förslag om hur kommunerna ska få använda dessa extra statsbidrag. Det står nu klart att pengarna även får gå till chefer i verksamheterna, då de bidrar till att öka ”tryggheten och […]

Kategori:

Är 134 ärenden rimligt?

I dag presenterar socialstyrelsen öppna jämförelser om äldreomsorgen. Resultatet visar åter igen att många av landets biståndshandläggare har en alltför hög arbetsbelastning. I snitt har varje handläggare ansvar för 134 ärenden (antal personer med beslut per biståndshandläggare). Den kommun som har högst ligger snittar på 290 medan den som har lägst ligger på 46 ärenden […]

Kategori:
1234