Visionbloggen

Kategori: Socialt arbete

Med kommission i sikte

Inspektionen för vård och omsorg, Socialstyresen, Arbetsmiljöverket. Samtliga dessa myndigheter har god, för att inte säga jättemycket, kunskap om svensk socialtjänst. Det gäller även kunskap kring villkoren för personer som har till yrke att se till att människor får det sociala stöd de är i behov av. Tyvärr stannar ofta denna kunskap hos enskilda aktörer. […]

Kategori:

Schysta arbetsplatser i socialtjänsten

Vision arbetar för att du ska kunna få ett så bra arbetsliv som möjligt. Du som har valt att utbilda dig till socionom har ett fantastiskt yrke framför dig med stora möjligheter att arbeta inom olika områden. När Vision i olika sammanhang frågar vad socionomer uppskattar med sitt yrke är det mötet med människor. Brukare, […]

Kategori:

Kaliber om socialtjänsten

I helgen kommer Sveriges Radio att ha flera nyheter om socialtjänsten. Programmet Kaliber har granskat situationen och bilden som framträder är densamma som den Vision har sett i våra undersökningar. För alla er som följer Visions arbete för bättre villkor i socialtjänsten kommer inte Kalibers resultat som någon nyhet. Ni vet redan att personalomsättningen är […]

Kategori:

Gladare måndagar – också i socialt arbete

Mötet med människor, omväxlingen och kollegorna är återkommande kommentarer om trivselfaktorer inom socialt arbete. Till det kan läggas vikten av att få ägna sitt yrkesliv åt något meningsfullt, att vara en del i vårt gemensamma välfärdsbygge. Baksidan är den sorg som samma personer ger uttryck för när möjligheterna att göra ett gott arbete saknas. Den […]

Kategori:

Mindre IT-strul och stress kräver ökat inflytande för personalen

Många av Visions medlemmar jobbar i en digital miljö. De är beroende av ett fungerade IT-stöd som underlättar arbetet och inte skapar merarbete och stress. De flesta tycker att IT-systemen underlättar jobbet. För många är IT precis det stöd det ska vara, för en del andra är det inte alls så. I Visions rapport om […]

Mått på arbetsbelastning i socialtjänsten

Socialsekreterare och biståndshandläggares arbetsbelastning är ofta osynlig. En orsak är att just dessa yrkesgrupper är benägna att kompensera sitt tuffa uppdrag genom att arbeta hårdare. Man jobbar på lunchraster och kvällar. Jobbar in semestrar, vabb eller sjukledighet. Avstår från utbildningstillfällen och trevligheter. Kort sagt: man tar ansvar för att andra människor inte ska bli drabbade […]

Kategori:

Är du kreativ?

Energisk, drivande och nyfiken? I så fall kvalar du in till en tjänst som socialsekreterare. I förmiddags gick jag igenom ett femtiotal anställningsannonser från socialtjänsten. Syftet var att hitta ett roligt mellanspel till en lång föreläsning som jag ska hålla i morgon. Spaningen var fel i sammanhanget, det insåg jag snabbt, men jag fastnade i […]

Kategori:

Otillräcklighet med hälsan på spel

Följande skriver Annika Strandhäll i förordet till Visions rapport, Prövning och profession. Dessvärre mer aktuellt än någonsin. ”Bristande kvalitet förklaras ofta med sviktande kompetens bland socialsekreterare, biståndshandläggare eller chefer. Inte sällan blir lösningen omfattande satsningar på fortbildning. Utbildning är alltjämt av godo. Men denna rapport understryker att personal i socialtjänsten har svårt att frigöra tid […]

Kategori:

7 minuter i kunskapens tjänst

Tiden flyr, sägs det och skrämmande ofta är det sant. Strax före påsk fick Vision chansen att tala inför socialutskottet i riksdagen. Temat var Socialtjänstens arbete med barn som far illa. Under de sju minuterna som stod till förfogande talade Vision om socialsekreterares tuffa arbetssituation. I dag publicerar Vision den kunskapsöversikt som låg till grund […]

Kategori:

Akut behov av chefer inom äldreomsorgen

Under de närmaste åren kommer omkring 2.000 nya chefer att behöva rekryteras till äldreomsorgen. Ett närvarande ledarskap förutsätter ett hanterbart antal underställda. Motsatsen blir ett ledarskap på distans med frustration för alla inblandade. Risken för personalomsättning ökar bland såväl chefer som omsorgspersonal. De yttersta förlorarna är de hundratusentals äldre och deras anhöriga som dagligen är […]

Kategori:
1234