Visionbloggen

Kategori: Välfärd

IT-skyddsronder och skyddsombudens betydelse för verksamhetsutveckling

Det händer mycket inom både arbetsmiljö- och digitaliseringsområdet just nu, och det är bra eftersom behovet av ett mänskligare arbetsliv är stort. Sjukskrivningarna måste minska för kostnaderna för bristande arbetsmiljö är höga och betalas nu av såväl samhället, arbetsgivarna och framförallt den enskilde som betalar notan både ekonomiskt, hälsomässigt och socialt. Det är så mycket […]

Zombieprevention eller helt enkelt chefsintroduktion

Jag har inte sett The Walking Dead. Jag förstår inte att zombieöverlevnadsexperten (!?) Herman Geij kunde utses till lyssnarnas Sommarvärd i P1 förra året. Kanske för att jag inte är drabbad av populärkulturens zombiefeber. Överlevnadstemats preventiva inriktning är i alla fall riktigt intressant, låt oss återkomma till det. I senaste numret av tidningen Chefen i fokus visar […]

Involvera chefen och fler smarta välfärdslösningar kommer se dagens ljus

Om jag skulle behöva tillsyn på natten skulle jag nog föredra en digital tillsyn, det hellre än att någon fysisk person skulle komma och titta på mig varje timme. IT är fantastiskt och kanske är det bara fantasin som sätter gränsen för vad som är möjligt. Genom ökad användningen av teknologi kan förmodligen de flesta […]

Kategori:

Kvalitet i äldreomsorg är beroende av insiktsfullt ledarskap

Att äldreomsorgen är underdimensionerad på många ställen har nog de flesta som följt SVT:s granskning konstaterat med olust. Det gör det tungt och svårt, ibland närmast omöjligt, för personalen att tillhandahålla den äldreomsorg som de ser att den enskilde skulle behöva. I förra veckan hade utredningen Nationell kvalitetsplan för äldreomsorg ”Kick-off”, ett första gemensamt möte […]

Avtalsuppföljningar – har du som är upphandlare tid med det?

Idag startar Upphandlingsdagarna, en mötesplats för alla som arbetar med offentlig upphandling. Vision är på plats med monter på konferensen. I år har vi har fokus på upphandlares förutsättningar att följa upp de krav som ställs i upphandlingar. Upphandling är ett samhällspolitiskt styrmedel. Det ger politiker möjligheter att visa vägen och att ställa schysta krav. […]

Kategori:

Så kom det då till slut!

Äntligen kom slutbetänket från Göran Stiernstedt, Effektiv vård 2016:2. Ett 792 sidor tungt inlägg om vårdens struktur, organisation och resurser. Och om huvudpersonen själv förstås, Patienten. 26 förslag, elva rekommendationer och hundratals förslag till förändringar för en bättre effektivare hälso- och sjukvård. Nu kommer jag och många fler i Vision att sätta tänderna i denna […]

Kategori:

Skyddsombudens dag – alltid onsdag v. 43

Skyddsombudens dag infaller alltid på onsdagen i vecka 43, europeiska arbetsmiljöveckan. Varför behöver skyddsombuden uppmärksammas en speciell dag? Det är en unik roll på arbetsplatsen som det är viktigt att känna till och nyttja, för att risker i arbetsmiljön ska uppmärksammas om arbetsgivaren inte gör det själv. Skyddsombud har en unik och speciell ställning på […]

IT – i chefens tjänst? En rapport om chefers inflytande och digitala arbetsmiljö.

Hur ser egentligen chefens digitala arbetsmiljö ut? Vad har chefer för inflytande på IT-systemens utformning och planering av införandet av IT-systemen i verksamheten? Tycker cheferna att IT-systemen är ett användbart verksamhetsstöd och stödjer verksamhetsutvecklingen? Det var några följdfrågor när det gäller chefers digitala arbetsmiljö som vi gärna ville ha svar på när vi fick resultatet […]

Projekt med fokus på rätt använd kompetens

Idag har jag deltagit tillsammans med Veronica Karlsson, vice ordförande, i ett intressant samtal om medicinska sekreterare och deras kompetens. Våra medicinska sekreterare har helt enkelt rätt kompetens. De är administrativa proffs, med en bredd och skicklighet som behövs för en effektiv vårdadministration.  Men används deras kompetens på rätt sätt? Det var det diskussionen handlade om. […]

Kategori:

Mindre IT-strul och stress kräver ökat inflytande för personalen

Många av Visions medlemmar jobbar i en digital miljö. De är beroende av ett fungerade IT-stöd som underlättar arbetet och inte skapar merarbete och stress. De flesta tycker att IT-systemen underlättar jobbet. För många är IT precis det stöd det ska vara, för en del andra är det inte alls så. I Visions rapport om […]

12