Visionbloggen

Chefer i första linjen – erkänd operativ lagspelare

Tidigare i år beslutade regeringen att avsätta 7 miljarder kronor till personalförstärkningar i äldreomsorgen under de kommande åren. Idag har Socialstyrelsen kommit med sitt förslag om hur kommunerna ska få använda dessa extra statsbidrag. Det står nu klart att pengarna även får gå till chefer i verksamheterna, då de bidrar till att öka ”tryggheten och kvaliteten” till de äldre. Det känns skönt att Socialstyrelsen och regeringen nu ger äldreomsorgens chefer detta erkännande.

Alltför ofta räknas första linjens chefer till en organisatorisk nivå som är separerad från den dagliga verksamheten. Sanningen är den motsatta – chefer och arbetsledare har en nyckelfunktion för att social verksamhet ska kunna fungera dygnet runt – året runt. För hög kvalitet, till exempel kontinuitet till medborgarna och som stöd till omsorgspersonalen i deras professionella arbete.

Ganska snart efter att regeringen lade vårpropositionen stod det klart att det fanns anledning att följa upp så att chefsperspektivet fanns med i förslaget om personalförstärkningar. Beskeden var osäkra, ingen verkade riktigt ha tänkt på det perspektivet. Efter några veckor av aktivt informations- och påverkansarbete är jag nu lättad och glad över att vi har lyckats nå fram med vårt budskap. Första linjens chefer är i högsta grad operativa – det är inte en administrativ tjänst.

Nästa steg är att uppmärksamma landets kommuner på att det får använda pengarna till förstärkning av chefsleden. Genomsnittet för antalet underställda per chef ligger kring 50 personer. Alltför högt för att ge personalen det stöd de behöver, motverka sjuskrivningar och stärka kontinuiteten. Vision driver ett riktmärke kring 25 underställda per chef. Därtill behöver den geografiska spridningen av verksamheterna vara rimlig.

Regeringens nya statsbidrag är en ypperlig chans för kommunerna att stärka upp verksamheten med tillräcklig arbetsledning. Det är ett sätt att snabbt öka kvaliteten i verksamheten.

 

Kategori:

Rekommendera artikeln till en vän: