Visionbloggen

Låg chefstäthet – Känt problem som få vågar hantera!

Stora personalgrupper inom välfärden är ett välkänt faktum. Visions nya rapport som Klara Regnö sammanställd innehåller därför ingen stor nyhet. Alla vet, det störande är att det händer för lite för långsamt.

Ann-Sofi Lodin, regiondirektör inom Västra Götalandsregionen, har gjort något – hon har påbörjat ett förändringsarbete. Inom hennes organisation ska chefer kunna leda och utveckla verksamhet. Det betyder bland annat att cheferna ska ha ett rimligt antal medarbetare och mer chefstöd.  Västra Götalandsregionen är inte där än men Lodin har bestämt sig. Organisationen ska vara effektiv och kvalitetssäker och för det behövs ett mer närvarande ledarskap.

Lodin är inte ensam. Runt om i landet finns politiker, kommunchefer, personalchefer och förvaltningschefer som insett problemen och som gjort något åt det. Tillsammans är de ett modigt och insiktsfullt gäng makthavare som medverkar till ett mer hållbart arbetsliv.

Lodins gäng behöver växa, bli större. Många i position att göra skillnad har hittills valt en annan strategi: Konstatera att problemet är känt, säga att man tar det på allvar men i nästa andetag antyda att det är ett dilemma. Brukarna/patienterna måste ju prioriteras först, tänk om resurser skulle gå till att anställa fler chefer när vi behöver fler händer i omsorgen. Som om linjechefer och ledarskap vore synonymt med onödig administration och överbyggnad. Eller kanske mer precist är det ledarskap inom kvinnodominerade branscher som ska förstås som överflödigt?

Det håller inte längre. Den som är i en maktposition att kunna förändra men fortsätter att fokusera på annat får ställa sig i skämshörnet. Det finns inga fördelar med stora personalgrupper, bara risker. Ingen forskning ger stöd för att det skulle vara vettigt, åtminstone inte inom vård och omsorgsverksamhet.

Vill vi skapa engagemang, öka ambitionerna och kanske utveckla självstyrande arbetslag. Ja då tillför vi ett gott och medvetet ledarskap. Det gäller också inom kvinnodominerade branscher  Allt annat är som att lämna in en lottorad och hoppas på vinst.

Lästips: Verksamhetsnära ledarskap i Emmaboda.

 

 

Rekommendera artikeln till en vän: