Visionbloggen

Dags att rätta till ohållbar arbetssituation för socialsekreterare

Det blir allt tydligare att arbetssituationen för de som jobbar med socialt arbete på många håll är alarmerande dålig. Senast i Dagens Nyheter kan vi läsa om att erfarna yrkespersoner lämnar yrkena och att utredningar om barn som far illa inte hinner hanteras. Vision har i en rad rapporter påvisat att detta inte handlar om enstaka fall utan att det finns ett strukturella och generella problem när det gäller socialarbetares förutsättningar att göra sitt jobb. Något som tenderar att ge förödande konsekvenser; kan inte socialsekreterare göra sitt jobb riskerar kommuner att bryta mot lagen och människor som har rätt till stöd får bristfälligt stöd eller inget alls. Något är trasigt i systemet kring socialt arbete och det är ytterst människors liv som faller samman.

Trots att det är återkommande problem behöver de hanteras inom respektive kommun och arbetsplats. Det finns lösningar som Vision tror kan fungera på många håll, men de behöver givetvis jobbas med och anpassas. Utifrån det som Visions medlemmar inom socialt arbete beskriver har Vision förslagit fem områden för åtgärder.

  • Hanterbar ärendemängd och ärendetyngd- när 84 % av våra medlemmar uppger att deras arbetsbelastning är mycket eller ganska hög är det uppenbart något som måste hanteras
  • Tillgång till professionella verktyg – såsom handledning och kompetensutveckling. Det krävs också tid för att använda sin kunskap, en arbetssituation bestående av brandkårsutryckningar ger inte utrymme till förebyggande och evidensbaserat arbete.
  • Möjlighet till löneutveckling – detta är kvalificerade yrken som ska lönesättas därefter och ha möjlighet till löneutveckling. För att socialarbetarna är värda det och för att göra yrkena attraktiva.
  • Minskad personalomsättning – den höga personalomsättning beror till stor del på orimlig arbetssituation och omsättningen på personal blir i sig en ond spiral som tär på verksamheterna.
  • Nolltolerans mot hot och våld – givetvis. Men med en pressad arbetssituation ökar riskerna.

Det tvärfackliga nätverket Nu bryter vi tystnaden har i Stockholm sedan år tillbaka uppmärksammat oss på att ett gediget utvecklingsarbete behöver ske. Runtom i landet tas nu lilknande initiativ.

I Stockholms stad har Vision tagit initativ till dialog med ledningen i staden kring vad som behöver göras och har även föreslagit en rad åtgärder för vad som behöver ske utifrån situationen i staden.

Det är modigt och välkommet att socialarbetare beskriver sin situation och efterfrågar bättring. Gemensamt med arbetsgivaren behöver detta engagemang tas tillvara och användas för att utveckla och upprätthålla ett socialt arbete som vi kan vara stolta över.

Läs mer kring socialarbetarnas arbetssituation och Visions förslag i rapporten Stolthet och profession.
Läs om Socialsekreterarkommissionens arbete i Göteborg på bloggen Vi gör skillnad.
Läs mitt tidigare blogginlägg om denna fråga.

 

 

Kategori:

Rekommendera artikeln till en vän: