Visionbloggen

Där det finns hjul finns det en väg!

Så uttryckte sig en facklig företrädare från facket i Ghana under en diskussion om fackliga rättigheter i Afrika och Arabvärlden. Diskussionen ägde rum i Gaborone, Botswana, på PSI:s (Public Service International, som Vision är medlem av) regionalkonferens för Afrika och Arabländerna. På konferensen deltar över 250 fackligt förtroendevalda från offentlig anställdas fackförbund från 33 länder.
Det finns en hel del frågor på konferensens dagordning, men en av dem som fyller mest i diskussionerna och som engagerar deltagarna mest är utan tvekan frågan om de fackliga rättigheterna. Ser man generellt på Afrika och Arabländerna så präglas de mer eller mindre av brist på fackliga rättigheter. Från Arabländerna, Swaziland, Mauritania, Chad och en del andra som de värsta till Ghana och Sydafrika som de bästa.
Det är i hög grad rätten till att organisera sig och förhandla kollektivavtal som är begränsad. Många afrikanska länder har i och för sig bra lagstiftning som säkrar rätten till att organisera sig, många har också ratificerade ILO:s kärnkonventioner som bland annat garanterar denna rätt, men verkligheten är annorlunda. Hinder, hot och trakasserier är vardag för fackförbund i regionen.
I Algeriet kräver lagstiftningen att fackliga organisationer skall registreras. Men myndigheterna vägrar att registrera organisationerna samtidigt som fackliga företrädare hotas, sparkas och fängslas, ja även utsättas för mordförsök.
I Etiopien får lärare, statstjänstemän och anställda inom sjukvården inte organisera sig. I Botswana, Nigeria och Zambia fråntas fler och fler grupper av offentligt anställda deras fackliga rättigheter, t.ex. rätten att strejka med hänvisning till säkerheten i samhället och utförandet av välfärdstjänsterna till medborgarna. I Cameroun och Burundi kan en fackförening inte både organisera anställda i den privata och offentliga sektorn. I många länder utesluter lagstiftningen att det kan finns flera fackliga organisationer på samma arbetsplats. Jag skulle kunna räkna upp ännu fler exempel.
Även om facket förföljs, fackliga företrädare hotas, fängslas och sparkas från jobbet så finns det också positiva historier. Generellt ökar antalet av medlemmar i de flesta länder och idag är Afrika och Arabländerna den näst största regionen i PSI efter Europa. Organisationsgraden är relativ hög i den formella sektorn som dock i många länder är mindre än den informella sektorn. Särskilt i den offentliga sektorn är organisationsgraden hög, i Botswana är den ungefär 80 %.

Rekommendera artikeln till en vän: