Visionbloggen

Det handlar om din lön (och ditt kön)

Se dig omkring en stund på din arbetsplats. Ta en promenad i korridoren, höj blicken i kontorslandskapet och fundera över vilka det är som sitter där och jobbar. Om du som är medlem i Vision skulle samla ihop alla dina kollegor hos arbetsgivaren så är sannolikheten hög att 70-80% av alla i rummet är kvinnor. Vi har i Sverige en av världens mest könsuppdelade arbetsmarknad där kvinnor framförallt arbetar med att sköta välfärd och människor medan män arbetar med att sköta maskiner och företag.  

Varför det ser ut så och om man bör göra något åt det (folk ska väl få jobba med det de vill? Eller?) kan man diskutera länge, men problemet är att detta får konsekvenser för Visions medlemmars löner. För där det arbetar flest kvinnor tenderar lönen att vara lägre än där det arbetar flest män.

 Vi har tittat på löneskillnader mellan tre yrken som finns i såväl kvinnodominerad och mansdominerad verksamhet och det handlar om rejält med pengar som både män och kvinnor ”förlorar” på att arbeta i en kommun jämfört med om de hade utfört samma arbete i ett privat företag. För en IT-tekniker handlar det om ca fem miljoner kronor i lön under ett yrkesliv (sen tillkommer en miljon drygt i lägre pension…) visar vår senaste uträkning.

Såhär kan vi ju inte ha det. Våra avtal med arbetsgivarna är tydliga med att lön ska sättas utifrån arbetsuppgifter, svårighetsgrad, ansvar och prestation och inte utifrån vilket kön de flesta på arbetsplatsen har. När vi nu går in i årets lönerevisioner är det viktigt att skillnaderna i lön mellan jämförbara yrken i kvinnodominerad och mansdominerad verksamhet blir synliga och att arbetsgivarna faktiskt avsätter pengar som gör att vi kan komma till rätta med dessa skillnader. Inte bara för de tre yrken vi har valt att exemplifiera problemet med utan för hela den kvinnodominerade sektorn.

Vision arbetar hårt för att få arbetsgivare lokalt, våra centrala motparter – arbetsgivarorganisationerna, regeringen och andra fackförbund att förstå att detta är en jämställdhetsfråga och ett samhällsproblem. Tillsammans behöver vi agera för att kunna säkra kvaliteten i välfärden och få löner som faktiskt motsvarar det arbete som våra medlemmar gör. Det behövs helt enkelt löneökningar på vår del av arbetsmarknaden som är högre än löneökningarna inom industrin. På det sättet kan vi sakta men säkert få rättvisa och jämställda löner i Sverige. Det är väl inte för mycket begärt?

 

Kategori:

Rekommendera artikeln till en vän: