Visionbloggen

Djupdykning inom Arbetsgivaralliansen vård och omsorg

Facken tillsammans med Arbetsgivaralliansen har nu kommit till steget att vi börjat djupdyka i varandras yrkanden. Diskussionerna har främst rört anställningsformer och konverteringar.

Från Visions håll vill vi se att tidsbegränsade anställningar ska vara uppsägningsbara. Med dagens skrivning kan en arbetstagare hamna i en inlåsning i en längre anställning som inte går att säga upp förrän utgången av avtalet. Anledningen till att vi ser det som en inlåsning är att majoriteten av de anställda vill ha en tillsvidareanställning och kommer ett erbjudande om en tillsvidareanställning hos en annan arbetsgivare när man som arbetstagare har en tidsbegränsad anställning som inte är uppsägningsbar blir det en inlåsning.

Vid framtagandet av yrkanden fokuserar vi på vad som är mest aktuellt för våra medlemmar. Förutom att förbättringar i avtalet gynnar våra medlemmar ser vi även att det är ett stort steg framåt för arbetsgivaren i att vara en attraktiv arbetsgivare i en konkurrensutsatt marknad när det gäller arbetskraft. En del i att vara en attraktiv arbetsgivare är att låta de anställda besöka sjukvård samt mödravård och barnavårdscentral med bibehållen lön. Detta ser arbetsgivaren som en ökad kostnad och ställer sig därför inte helt positiva till yrkandet. Förhoppningsvis kan vi mötas i frågan då regleringen vi har idag känns omodern.

För att nämna något om arbetsgivarorganisationens yrkande diskuterades företrädesrätten och förslag på reglering av denne. Idag gäller att arbetstagare har företrädesrätt efter 12 månaders anställning under en tre års period.

I det här skedet ligger alla parters yrkanden på bordet och diskuterades. Båda sidor argumenterar för sin sak, fördelar, nackdelar, är det omöjligt, kan vi justera förslaget något för att tillmötesgå, osv osv?

Kom gärna med inspel.

Rekommendera artikeln till en vän: