Visionbloggen

Du har rätt att vara trygg på jobbet

”Jag tar hembesöket själv istället för att vänta på att min sjukskrivna kollega ska komma tillbaka till jobbet, annars dröjer det ju ännu längre till vi kan fatta beslut.”
 
”Klienten letade upp mig på Facebook och skrev att hen tänker ta livet av sig och att det är mitt fel eftersom jag inte hjälpt hen tillräckligt.”
 
Ovanstående är situationer som kan uppstå i den vardag som Visions medlemmar befinner sig i. När fyra av fem socialsekreterare säger att de har en mycket hög eller ganska hög arbetsbelastning och för mycket ärenden för att hinna göra ett bra jobb riskerar säkerhetsfrågorna att bli underordnade. Det kanske inte känns motiverat att jobba två och två när det är lätt att förstå att det går att hinna dubbelt så mycket om en jobbar ensam. Risken att hamna i hotfulla och våldsamma situationer ökar. Situationer som uppstår blir värre om du är stressad. Om du var ensam när hotet uttalades eller slaget utdelades är det dessutom omöjligt att bevisa att det faktiskt har skett. Polisanmälan läggs ned. Kvar står den enskilde anställde, ofta med sömnsvårigheter, ångest och andra men utifrån det som skett. 61 % av de polisanmälningar som socialsekreterare gjorde 2012 las ned (undersökning från Tidningen Vision). Arbetsmiljöverkets undersökningar visar att sex personer per dag utsätts för hot eller våld som är så allvarligt att det leder till sjukskrivning. Det är ett växande problem; för enskilda anställda, men även för de som behöver socialtjänsten och andra välfärdsverksamheters stöd. Blir verksamheterna präglade av stress och rädsla blir de självklart inte bra. Dessutom är det ytterst ett hot mot demokratin när medarbetare uppger att hot och våld påverkar hur de utför sitt jobb och vilka beslut de fattar.
 
Larm och säkerhetsrutiner är viktiga. Men det viktigaste är att lyssna när de anställda i verksamheterna,Visions medlemmar, larmar om en dålig arbetssituation. Rimlig arbetssituation förebygger hot och våld.
 
Därtill behövs det jobbas med attityder. Det finns inga jobb där en ska behöva räkna med att bli utsatt för hot eller våld. Nolltolerans ska alltid råda. Hot och våld är vanligast inom kvinnodominerade yrken inom skola, vård och omsorg. Låt inte den omvårdande aspekten överskugga rätten att tryggt och säkert utföra sitt jobb.
 
Jag deltog under måndagen den 30 juni på ett Almedalsseminarium om hot och våld i arbetslivet. Vision föreslår givetvis nolltolerans, bra arbetssituation och goda rutiner för att hantera hot och våld. Läs mer här.
Kategori:

Rekommendera artikeln till en vän: