Visionbloggen

En dag i en turkisk domstol

Det är en farsartad upplevelse att sitta i en turkisk domstol där de åtalade är fackliga företrädare. Närvarade igår vid en domstolsprövning, där 22 fackliga förtroendevalda, här ibland också ordföranden KESK, en av centralorganisationerna i Turkiet, stod anklagade för att vara medlemmar av en illegal terrororganisation. Totalt 134 ledare på olika nivån i KESK är i dag i fängelse utan dom. De är alla anklagade utifrån terrorlagstiftningen. Det var 22 av dessa som igår stod inför en domare för att få deras sak prövad. Vid ett domarskrank högt över de 22 anklagade satt domare, hjälpdomare och åklagare. Mellan de 22 åtalade och åhörarna stod ett antal beväpnade fängelsevakter och bredvid stod en hårt beväpnad polis.
På plats bland åhörarna var vi ungefär 30 internationella gäster som deltog i olika solidaritetsaktiviteter.
Nu till det farsartade. Domaren inledde med att avtala med försvararna att han inte ville läsa upp åtalspunkterna i sin helhet. Han tycke tyckte det räckte med en sammanfattning. Det tyckte försvararna med för annars hade det tagit flera dagar. Åtalspunkterna var i stort kopierade och exakt likadana för var och en. Innehållet fanns i 3 pärmar. När domaren summerat var det dags för försvaret. En försvarsadvokat inledde med ett försvarstal där han pekade på de stora bristerna i bevismaterialet som inte gjort tillgängligt för varken åtalade eller advokater. Han ifrågasatte på vilket sätt rätten ansåg att vissa utvalda möten kunde utgöra plattformen för terroristverksamhet. Det fanns inte ett enda bevis mot de fackliga företrädarna.
Därefter gör var och en av de åtalade ett försvarstal. Flera av dem synbart berörda och nervösa. Det visar sig att bevisen är tunna eller obefintliga. Vanliga öppna fackliga möten stora som små hade blivit utpekade som plattform för kriminell verksamhet. Polisen hade avlyssnat telefonsamtal och kollat deras mejlkonversationer men egentligen inte hittat någonting. De flesta slutade med ”Jag vill bli fri”. Några hade suttit i fängslade i mellan 8-10 månader i väntan på bevismaterialet.
Rättegången höll på till klockan elva på kvällen och då meddelar åklagaren att han drar tillbaka åtalet i brist på bevis och därmed ska de släppas fria.

Rekommendera artikeln till en vän: