Visionbloggen

Förhandlingarna fortsätter måndag kväll

Vi har haft täta möten med SKL under hela måndagen, gällande både löneavtalet och de allmänna villkoren. Under dagen har vi gjort några framsteg som gör att vi tycker att vi på ett bra sätt lyckats framföra våra behov av åtgärder för att utveckla den lokala tillämpningen av lönesystemet. Det känns som att SKL har tillgodogjort sig en del av våra synpunkter om löneavtalets tillämpning och jag har goda förhoppningar om kvällens fortsatta förhandlingar alltjämt kommer att vara positiva, framåtsyftande och inriktade på att finna lösningar på de frågeställningar vi gemensamt har.
Förhandlingarna om de allmänna villkoren har återupptagits och tyngdpunkten har från vår sida varit fortsatta resonemang om jour- och beredskapsfrågorna och föräldraförmånerna. Många tankegångar har diskuterats med SKL och kanske finns det uppslag till hållbara lösningar. Vi siktar på ett nytt avtal så snart det går.

Kategori:
  • Johan Rydén

    Skriv inte på något innan ni är utvilade bara, trötta hjärnor funkar väldigt dåligt.

Rekommendera artikeln till en vän: