Visionbloggen

Förhandlingarna fortsätter under lördagen

Nu är det lördag och förhandlingarna fortsätter med täta kontakter. Vi lägger i dag störst koncentration på löneavtalet. Vi vill försöka få till stånd ett målinriktat partsgemensamt arbete för att utveckla de lokala lönesättningsprocesserna. Vårt fråmsta syfte är att våra medlemmar ska känna att lönesamtalet har bra kvalitet och medlemmen haft inflytande över sin egen lön. Arbetet med löneavtalet kommer att bli intensivt under dagen, medan villkorsfrågorna vilar än så länge. Vi får se vad som händer med dem senare under dagen.

Kategori:

Rekommendera artikeln till en vän: