Visionbloggen

Förhandlingarna om nytt kollektivavtal för folkhögskolorna drar ut på tiden

Förhandlingarna med Arbetsgivaralliansen om nytt kollektivavtal för folkhögskolor och friskolor drar ut på tiden. Vi jobbar för att ha ett avtal klart innan sommaren. Det är angeläget att få ett avtal på plats samtidigt vill vi förbättra villkoren för de anställda och den diskussionen går långsamt framåt. Även om vi har bra dialog kring frågor som arbetstid och arbetsbelastning återstår ett par viktiga frågor att lösa. Till slut får vi nog till ett nytt kollektivavtal och vi jobbar för att ha det på plats innan sommaren. Men alldeles oavsett går vi ut med information till er så snart avtalet är på plats. När avtalet är klart kan lönerna sättas som då gäller retroaktivt från när avtalet löpte ut, den 1 maj 2016.

Kategori:

Rekommendera artikeln till en vän: